1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Життєвий цикл клітини

Життєвий цикл клітини

Життєвий цикл клітини – період існування клітини між двома поділами або від поділу до загибелі клітини.

Гетерокаталістична интерфаза – період життєвого циклу клітини, коли вона виконує всі характерні для неї функції.

Мітотичний цикл – період життєвого циклу клітини, коли відбувається підготовка клітини до поділу і безпосередньо поділ.

Интерфаза – фаза Міотичного циклу, під час якої клітина готується до мітотичного поділу, здійснюється реплікація ДНК, т. Е. Відбувається подвоєння генетичного матеріалу клітини.

Профаза – перша фаза мітозу, під час якої відбувається зникнення ядерець та ядерної мембрани, конденсація хромосом, утворення веретена поділу. Веретено поділу розташовується певним чином. Один кінець нитки веретена поділу прикріплюється до центриолі на полюсі клітини, другий – до центромере хромосом.

Метафаза – фаза міотичного циклу, коли відбувається формування метафазної пластинки з двухроматідних хромосом в області екватора клітини.

Анафаза – фаза міотичного циклу, коли відбувається пересування хромосом до полюсів клітини. Пересування хромосом пов’язано зі скороченням ниток веретена розподілу, які тягнуть за собою хромосоми до відповідних полюсів.

Телофаза – фаза міотичного циклу, коли відбувається деконденсація хромосом, відновлення зниклих ядерець, ядерної мембрани безпосередньо поділ цитоплазми клітини.

Амітоз – процес поділу ядра клітини, коли не відбувається перебудови хромосом, їх розподіл в дочірніх клітинах здійснюється довільно. При амитозе безпосереднього поділу клітини може не відбуватися.

Мейоз – один з етапів гаметогенезу. У складі мейозу виділяють два періоди: редукційний і зрівняльний.

Интерфаза 1 – процес підготовки клітин до мейотіческоу поділу. Процеси, що відбуваються під час цього періоду, аналогічні интерфазе мітотичного поділу.

Профаза 1 – стадія мейозу, під час якої крім подій, характерних для профази мітозу, відбувається кон’югація і кроссинговер хромосом.

Кон’югація хромосом – процес взаємного зближення хромосом і розташування їх таким чином, що відповідні їх ділянки знаходяться на однаковому рівні.

Кросинговер – процес обміну соответсвующих ділянок кон’югованих хромосом.

Метафаза 1 – фаза мейозу, коли відбувається утворення на екваторі клітини метафазної пластинки, утвореної бівалент – двухроматіднимі хромосомами.

Анафаза 1 – фаза мейозу, коли до протилежних полюсів розходяться двухроматідние хромосоми за рахунок скорочення ниток веретена поділу.

Телофаза – фаза мейозу, під час якої відбувається відновлення ядерної мембрани і ділення цитоплазми клітини.

Профаза 2 – фаза мейозу, коли відбувається утворення веретена поділу.

Метафаза 2 – відбувається утворення метафазної пластинки на екваторі клітини.

Анафаза 2 – фаза мейозу, коли відбувається розподіл двухро-матідних хромасом на окремі хроматиди і розбіжність їх до протилежних полюсів.

Телофаза 2 – аналогічна телофаза мітозу.

ПОДІЛИТИСЯ: