Життєві форми рослин і тварин

Мільйони років еволюції організми пристосовувалися до умов довкілля, насамперед до тепла і вологи. Подібність пристосувальних структур зумовила подібність морфологічну та  зовнішню.

На цій підставі розроблено поняття “життєва форма”, під яким розуміють зовнішній вигляд рослини – габітус (лат. habitus – зовнішність), який склався внаслідок тривалої еволюції і відображає пристосованість до умов довкілля.

До однієї життєвої форми можуть належати рослини різних видів і родів і, навпаки, рослини одного виду можуть належати до різних життєвих форм. Найбільшою популярністю користується класифікація датського вченого К. Раункієра, яка ґрунтується на розміщенні бруньок відновлення над поверхнею ґрунту в несприятливий період (взимку або в засуху) й особливостях покриття бруньок.

Згідно з цією класифікацією вирізняють такі життєві форми рослин:

 • епіфіти – рослини, які оселяються на інших рослинах, але використовують їх лише як субстрат (мохи – Sphagnum, лишайники – Lichenes);
 • фанерофіти – рослини, бруньки яких взимку розміщені високо над поверхнею снігу і захищені покривними лусками (дерева, чагарники);
 • хамефіти – рослини, які покриваються снігом (верес – Calluna vulgaris, брусниця – Vacci-nium vitis idaea);
 • гемикриптофіти таємні, приховані) – багаторічні трав’янисті рослини, бруньки відновлення яких розміщені на поверхні ґрунту, а наземні частини відмирають на зиму або на посушливий період (ковила, суниця, жовтець – Ranunculus);
 • криптофіти – багаторічні трав’янисті рослини, спільною ознакою яких є те, що надземні органи у них на зиму відмирають, а бруньки відновлення закладаються в кореневищах, бульбах, цибулинах і приховані в ґрунті (геофіти), воді (гідрофіти) або в болоті (гелофіти). До таких рослин належать тюльпан скіфський (Tulipa scythica), конвалія (Convalaria majalis);
 • терофіти – однорічні рослини, що переживають несприятливу пору року (зиму) у вигляді насіння (грицики звичайні – Capsella bursa-pastoris, просо посівне – Panicum miliaceum). Вони не закладають бруньок відновлення, а розмножуються насінням.
Рослина
Рослина

Серед тварин також виділяють життєві форми за особливостями розмноження, способами руху та добування їжі, пристосованістю до екологічних умов довкілля. За способами руху в довкіллі Д. Кашкаров (1933) виділяє такі життєві форми тварин:

 • плаваючі – водні, нектон, планктон, бентос;
 • напівводяні (пірнаючі, непірнаючі); тварини, що добувають корм лише з води;
 • риючі – абсолютні землериї (усе життя напівземлерийні (виходять на поверхню землі);
 • наземні – тварини, що не будують нір (бігаючі, стрибаючі, плазуючі); тварини скель;
 • деревні плазуючі – тварини, що іноді злізають з дерев; тварини, що не злізають з дерев;
 • повітряні форми – тварини, що добувають їжу в повітрі; тварини, що вишукують їжу з повітря.

Загалом біоценози мають у своєму складі живі організми, які належать до різних життєвих форм. Домінуючі життєві форми є індикаторами довкілля, що має важливе значення в:

 • лісівництві;
 • луківництві;
 • пасовищному господарстві.

Кожна життєва форма виділяється не тільки зовнішнім виглядом (габітусом), а й характерним ритмом розвитку.

Посилання на основну публікацію