Жирна кислота

Жирна кислота, один з основних структурних компонентів більшості ліпідів. Б. Дійсний жир, що утворюється в результаті приєднання трьох молекул жирної кислоти до однієї молекулі гліцерину. В. фосфоліпіди; ця молекула містить одну молекулу амінокислоти і 2 молекули жирних кислот, які приєднані до залишку молекули гліцерину. Г. Холестерин, що відноситься до групи стеринів і часто зустрічається в біологічних мембранах.

Електрони в їх молекулах розподілені досить рівномірно, і тому в них відсутні угруповання, що володіють помітним позитивним чи негативним зарядом. Молекули води, будучи диполями, мають дуже велику спорідненість до полярних молекулам і слабо взаємодіють з неполярними молекулами. Отже, молекули ліпідів погано розчиняються у водних розчинах. Саме це властивість ліпідів використовується клітиною для цементування її легко розчинних структурних елементів. Разом з тим у всіх ліпідів є деякі полярні групи, і навіть найменше розчинні з них, якими є справжні жири, містять володіють спорідненістю до води атоми кисню. У зв’язку з цим можна думати, що молекули всіх ліпідів мають ділянки, розчинні у воді. Однак у ліпідів, що характеризуються великою молекулярною вагою, ця розчинність у воді настільки мала, що їх можна з повною підставою вважати абсолютно нерозчинними.

Для того щоб зрозуміти функцію, виконувану ліпідами при побудові тієї чи іншої клітинної структури, слід перш за все розглянути організацію плазматичної мембрани – структури, яка вивчена значно краще інших цитомембран. У зв’язку з цим в даній главі ми докладно обговоримо будова плазматичної мембрани. Це варто зробити ще й тому, що з з’ясуванням питання про будову плазматичноїмембрани пов’язане одне з найбільш ранніх досягнень фізіології клітини. Увага, яку ми приділимо плазматичної мембрані, не повинно, однак, вводити студента в оману. Інші мембранні структури обговорені тут коротко лише тому, що вони будуть розглянуті більш докладно нижче при обговоренні пов’язаних з ними метаболічних процесів.

Мета даної глави полягає, отже, в тому, щоб розглянути на молекулярному рівні деякі з основних властивостей мембранних структур; багато висновків, які можна зробити на підставі вивчення плазматичноїмембрани, цілком ймовірно, пріложімиі до інших мембран клітини.

Посилання на основну публікацію