Земельні ресурси Європи

Земля є основою для більшості біологічних ресурсів і діяльності людини. Сільське господарство, лісове господарство, промисловість, транспорт, житло та інші форми використання земель є важливим економічним ресурсом. Земля також є невід’ємною частиною екосистем і необхідною умовою для існування живих організмів.

Землю можна розділити на два взаємопов’язані поняття:

  • рослинний покрив, який відноситься до біофізичного покриття землі (наприклад, сільськогосподарські культури, трави, широколисті ліси, і інші біологічні ресурси);
  • землекористування вказує на соціально-економічне використання земель (наприклад, в сільському господарстві, лісовому господарстві, рекреації і т. д.).

Земельні ресурси Європи діляться на такі види (у відсотковому відношенні):

  • ліси та інші лісові масиви займають 37,1% від загальної площі Європи;
  • орні землі становлять майже чверть земельних ресурсів (24,8%);
  • луки – 20,7%;
  • а чагарники – 6,6%;
  • при цьому водні райони і болотні угіддя займають 4,8%.

Сільськогосподарське використання землі є найбільш поширеним землекористуванням в країнах Європи і становить 43,5% від загальної площі земель. Області, які використовуються для лісового господарства займають 32,4% території, в той час як 5,7% земель призначені для житлових і рекреаційних цілей.

Промисловість і транспорт становлять 3,4%, а решта земель використовуються для полювання та рибної ловлі, або перебувають під захистом, або не мають ніякого видимого використання.

В Європі є безліч різної рослинності і видів землекористування, які відображають історичні зміни.

В останні роки деякі з найбільш важливих змін в землекористуванні включали: зниження використання земель сільськогосподарського призначення та поступове збільшення лісових районів (що обумовлено необхідністю задоволення глобальних екологічних зобов’язань в зв’язку зі змінами клімату).

Будівництво доріг, автомагістралей, залізниць, інтенсивне сільське господарство і урбанізація призвели до фрагментації земельних ресурсів. Цей процес негативно впливає на флору і фауну Європи.

Посилання на основну публікацію