Здатності до сприйняття

Художній тип характеризується переважанням першої сигнальної системи. У таких людей хороші здібності до сприйняття і запам’ятовування конкретного відображення навколишнього світу: зорових образів, звуків, музики, рухових реакцій. Для цих людей характерна цілісність сприйняття дійсності в конкретно-образному її відображенні. Вони виявляють схильність до певних професій (художники, музиканти, модельєри, дегустатори).

Розумовий тип характеризується переважанням другої сигнальної системи. Навколишня дійсність краще сприймається такими людьми через понятійні та символічні характеристики. При цьому добре виражені як аналіз, розчленування на складові цілісної картини подій, так і синтез, абстрактно-логічні узагальнення, оперування уявленнями, судженнями, думками. Такі люди часто бувають філософами, математиками.

Середній тип характеризується відносно збалансованим співвідношенням першої та другої сигнальних систем в процесах мислення. До цього типу належить більшість людей.

Виявлено, що людські типи вищої нервової діяльності в певній мірі пов’язані з асиметрією функцій півкуль великого мозку, з домінуванням одного півкулі по відношенню до іншого. Кожна півкуля володіє власною пам’яттю, тонусом, характером мислення. У абсолютної більшості правшів і приблизно у 70 лівшів домінантним є ліва півкуля.

Посилання на основну публікацію