Зчеплене успадкування та кросинговер

Оскільки у більшості організмів є багато (кілька тисяч) генів, а хромосом – обмежене число, то в одній хромосомі розташовується одночасно кілька генів. Гени, що входять до складу однієї хромосоми, називаються зчепленими і утворюють групу зчеплення. Успадковуються вони як єдине ціле, т. к. це визначається поведінкою хромосоми в мейозі. У такому випадку розщеплення за зчепленим ознаками не підкоряється закону незалежного успадкування. Якщо гени розташовані близько один до одного, то вони завжди зберігаються у вихідних поєднаннях.
Наприклад, АВ / аb х аb / аb -> 1 Аb / аb: 1 аb / аb.

Це випадок так званого повного зчеплення, яке спостерігається нечасто. Набагато більш поширеними є ситуації, коли гени розташовуються на деякій відстані один від одного. У такому разі часткового зчеплення вони можуть розділятися в результаті процесу, що називається кросинговером. Це ще один вид генетичної рекомбінації. Кроссинговер здійснюється в профазі першого мейотичного поділу в момент кон’югації хромосом. У цей час хроматиди гомологічних хромосом обмінюються фрагментами спадкового матеріалу, в результаті чого з’являються нові комбінації генів.

Наприклад, АВ / аb х аb / аb ? АВ / аb: аb / аb: Аb / аb: аВ

Чисельність рекомбінантних (або кроссоверних) класів завжди менше, ніж нерекомбінантні, і співвідношення двох класів всередині кожної групи завжди дорівнює 1:1. Величина кросинговеру, що обчислюється як процентне відношення рекомбінантов до загальної чисельності потомства, є показником відстані між генами і використовується для картування хромосом – розташування генів на карті хромосоми в строго визначеному порядку і на фіксованих відстанях. Ці відстані мають властивість адитивності, яке полягає в наступному. Якщо є три гени, розташованих в порядку А-В-С, то АС = АВ + ВС. Така аддитивность однозначно свідчить про лінійність розташування генів в хромосомах.

Якщо розглядається кроссинговер між великим числом генів, то виходить картина набагато складніша – окремі акти кросинговеру взаємодіють один з одним. Таке взаємний вплив актів кросинговеру називається інтерференцією.

Посилання на основну публікацію