Зчеплене успадкування: функції та властивості

1. Чи завжди дотримується III закон Г. Менделя? У яких випадках гени успадковуються незалежно, а в яких випадках – зчеплене?

Ні. Закон незалежного успадкування (третій закон Менделя) справедливий у тому випадку, якщо неалельні гени знаходяться в різних парах хромосом, тоді гени успадковуються незалежно.

2. Що таке група зчеплення? Чому одно кількість груп зчеплення в клітинах різних організмів?

Гени, розташовані в одній хромосомі, утворюють групу зчеплення і успадковуються разом. Спільне успадкування генів Т. Морган запропонував називати зчепленим успадкуванням (на відміну від незалежного). Кожна пара гомологічних хромосом містить гени, які контролюють одні й ті ж ознаки, тому кількість груп зчеплення дорівнює числу пар хромосом. Наприклад, у людини 23 групи зчеплення, а у дрозофіли – 4.

3. Чому частота кросинговеру між зчепленими генами залежить від відстані між ними?

Кроссинговер між конкретними зчепленими генами відбувається з певною ймовірністю (частотою). Дослідження, проведені Т. Морганом, показали, що частота кросинговеру пропорційна відстані між генами, розташованими в одній хромосомі. Чим більше відстань між зчепленими генами, тим частіше між ними відбувається кросинговер. І навпаки, чим ближче один до одного розташовані гени, тим менше частота кросинговеру між ними. У профазі I мейозу при кон’югації гомологічних хромосом освіту перекрестов між хроматидами здійснюється довільно, на будь-яких відповідних ділянках. Якщо гени А і В (або а і b) знаходяться порівняно близько один до одного, то ймовірність того, що перехрест відбудеться саме на ділянці, що розділяє ці гени, невелика. Якщо ж гени розташовуються на значній відстані один від одного, то ймовірність перехрещення між ними набагато вищий. Виходить, чим більше відстань між генами, тим частіше вони розділяються при кроссинговере.

4. Що таке генетичні карти хромосом? Які перспективи їх використання?

Генетична карта являє собою схему взаємного розташування генів, що знаходяться в одній групі зчеплення, з урахуванням відстаней між ними. Генетичні карти хромосом вже складені для людини, багатьох видів тварин, рослин, грибів і мікроорганізмів. Знання генетичних карт дозволяє планувати роботи по отриманню організмів з певними поєднаннями ознак, що широко застосовується в селекційній практиці. Генетичні карти хромосом людини використовуються в медицині для діагностики та лікування ряду спадкових захворювань.

5. Сформулюйте основні положення хромосомної теорії спадковості.

Основні положення хромосомної теорії спадковості:

1. Гени в хромосомах розташовані лінійно, в певній послідовності. Алельних гени знаходяться в однакових локусах гомологічних хромосом.

2. Гени, розташовані в одній хромосомі, утворюють групу зчеплення і успадковуються разом. Кількість груп зчеплення дорівнює числу пар хромосом.

3. Зчеплення генів може порушуватися в результаті кросинговеру, що відбувається при кон’югації гомологічних хромосом в профазі I мейозу.

4. Частота кросинговеру пропорційна відстані між генами: чим більше відстань, тим вище частота кросинговеру, і навпаки.

5. За одиницю відстані між зчепленими генами прийнята 1 морганіда – відстань, на якій кросинговер відбувається з імовірністю 1%.

6. Які типи гамет і в якому процентному співвідношенні будуть формувати дігетерозіготние особини

якщо відомо, що відстань між генами А і В становить 20 морганід?

Особвь Аа // Вв формуватиме 4 типи гамет: АВ, Ав, аВ, ав. Особина Ав // аВ формуватиме 4 типи гамет: Ав – з імовірністю 40% некросоверн., АВ – з імовірністю 40% некросоверн., АВ – з імовірністю 10% кросоверн., Ав – з імовірністю 10% кросоверн.

7. Сірий колір тіла у дрозофіли домінує над жовтим, червоні очі – над гранатовими. Гени, що відповідають за ці ознаки, локалізовані в першій парі хромосом і знаходяться на відстані 44 морганідамі. Схрестили чисті лінії серотелих мух з гранатовими очима і жовтотілих з червоними очима. З отриманих гібридів вибрали самку і піддали її анализирующему схрещуванню. Яким буде процентне співвідношення фенотипічних класів в потомстві?

Умови: А – сірий колір (домінантна ознака), а – жовтий (рецесивний ознака). В – червоні гл (домінантна ознака), в – гранатові (рецесивний ознака).

Рішення завдання: якщо схрещували чисті лінії, значить вони гомозиготні за обома ознаками

Р: аавв (сер, гран) × ааВВ (жел, красн)

G: Ав і аВ

F1: АаВв (сер, красн)

Р 2: АаВв × аавв (аналізує схрещування передбачає схрещування з рецесивною гомозиготною особиною)

G: АВ, Ав, аВ, ав і ав

F1: АаВв (сер, крас), аавв (сер, гран), аавв (жовтий, червоний), аавв (жовтий, гран). Фенотипическое соотнощеніе: 1: 1: 1: 1

Посилання на основну публікацію