Збереження біорізноманіття

Часто термін мікроеволюція застосовується як синонім для процесу видоутворення.

Біорізноманіття – це ступінь складності біосистеми, відображенням якого є склад всіх її компонентів.

Величина цього розмаїття є загальновизнаним показником стійкості виду або екосистеми. Цей термін широко використовується в екологічному законодавстві.

Існує кілька причин для збереження біорізноманіття:

  • потенційна можливість використання будь-яких видів в майбутньому;
  • наукове пізнання;
  • збереження балансу екосистем;
  • етичні, естетичні, сутнісні причини філософського плану.

Науково доведені взаємозв’язку всіх компонентів екосистем, навіть здавалося б малозначущих – обумовлюють необхідність підтримки стабільності і балансу в живій природі. Людство наробило чимало помилок, намагаючись штучно інтродуціювати нові види в сформовані біоценози або видаляти з збалансованих екосистем «шкідливі». Ввезення кроликів в Австралії, який призвів до зникнення пасовищ, відстріл вовків, результатом якого ставало виникнення пандемій і масовий падіж оленів, знищення комарів і, як наслідок, зникнення популяцій горобиних птахів, з подальшим знищенням врожаю злаків гризунами – ось неповний перелік скоєних людством за останні десятиліття помилок і наслідків втручання в екосистеми.

Посилання на основну публікацію