Завдання і методи генетики

До завдань генетики відносяться теоретичні та практичні дослідження:

 • зв’язків і взаємовпливу між спадковістю, відбором і мінливістю і їх ролі в еволюційному розвитку;
 • закономірностей і способів фенотипічного прояву генетичної інформації, як на рівні виду, так і в окремому організмі;
 • шляхів придбання, зберігання і передачі цієї інформації від батьків до наступних поколінь.

На основі знань, накопичених генетикою вирішуються такі практичні завдання, як:

 • визначення ефективних методів гібридизації;
 • управління успадкованими ознаками і визначення шляхів і методів отримання бажаних результатів;
 • розробка методів захисту від мутагенних чинників і природоохоронних заходів;
 • розробка нових технологій.

Генетика використовує різні методи наукового пізнання:

 • генеалогічний;
 • цитогенетичний;
 • мутаційний;
 • гібридологічний.

Основними з них на сьогоднішній день є гібридологічний, цитогенетичний та біохімічний. Розвиток технологій, створення потужної дослідницької апаратури дозволяє все більш впевнено і точно проводити дослідження на клітинному і молекулярному рівні. Гібридологічний ж дозволяє на практиці вивчити результати схрещування на прикладах різних видів, виявити закономірності наслідувань ознак і набуття нових ознак, а також простежити за їх збереженням в потомстві.

Посилання на основну публікацію