Завдання фізіології у вивченні трудових процесів

На основі знання законів природи в процесі праці створюються засоби існування людей. 

«Праця на благо суспільства – священний обов’язок кожної людини». Але праця це не тільки виробництво засобів життя людей, а й «єдиний засіб для виробництва всебічно розвинених людей» тобто основа виховання гармонійно розвиненої нової людини. Вирішальне умова побудови комуністичного суспільства – рух вперед до вищої продуктивності суспільної праці в порівнянні з капіталізмом.
У фізіологічному сенсі праця – найбільш доцільне витрачання людської робочої сили. Завдання фізіології-вивчення змін функції людини під час його трудової діяльності, що необхідно для фізіологічного обгрунтування організації праці, що забезпечує тривале підтримання розумової та фізичної працездатність і на високому рівні.

Електрифікація, механізація і автоматизація виробництва, виробниче застосування атомної енергії, впровадження кібернетичних, електронних лічильно-обчислювальних і керуючих пристроїв, новітньої реактивної техніки висувають на перше місце роль розумової праці з елементами фізичної роботи. Тому в даний час особливого значення набуває дослідження функцій нервової системи в процесі праці, початок якому поклав І. М. Сєченов, який вивчав «участь нервової системи в робочих рухах людини» (1900).

У вирішенні цього завдання фізіологія праці сполучає свої зусилля з психологією праці. Особливого значення набуває оптимальне пристосування людини до машини і машини до людини.
Завдання фізіології праці спільно з психологією – дослідження фізіологічних закономірностей інтенсивності праці і раціональної його організації, що забезпечує всебічний гармонійний розвиток особистості.

Посилання на основну публікацію