Закріплення і спадкування умовних рефлексів

Формування інстинктів, як і тимчасових нервових зв’язків, відбувалося під впливом зовнішнього середовища і відповідно до мінливих умов життя.

Безумовні рефлекси, або інстинкти, – це що розвиваються і передаються у спадок рефлекси, які в далекі часи були умовними рефлексами. Можна припускати, що зміни обміну речовин в одних нервових елементах поєднувалися із змінами обміну речовин в інших нервових елементах, викликаних впливами зовнішнього середовища. Це призводило до утворення тимчасових нервових зв’язків, які при повторенні переходили в постійні. У міру розвитку нервової системи постійні нервові зв’язки як основа вроджених рефлексів все більш закріплювалися в нижніх відділах нервової системи, а функція формування тимчасових нервових зв’язків переходила до вищих її відділах. Під впливом тимчасових нервових зв’язків постійні ставали складними і перетворювалися в основу інстинктів, які забезпечують життя у відносно постійних умовах існування. У процесі еволюції на базі інстинктів утворювалися все більш складні тимчасові нервові зв’язки. В результаті ускладнювалися і урізноманітнювалися форми поведінки тварин організмів, адекватні мінливих умов існування різних видів.

Але не всі тимчасові нервові зв’язки перетворювалися на безумовні рефлекси. Успадковувалися тільки ті тимчасові зв’язки, які відповідали умовам існування багатьох поколінь, багаторазово повторювалися в процесі природного відбору і змінювали обмін речовин відтворюють статевих клітин.
Безумовні рефлекси в переважній більшості біологічно доцільні, тобто відповідають умовам життя. Наприклад, бджола будує стільники з максимальною місткістю. Але так як зовнішнє середовище може змінюватися швидко, а безумовні рефлекси змінюються дуже повільно, то є чимало фактів, які переконують в крайню недоцільність деяких безумовних рефлексів.

Деякі придбані рефлекси при схоронності одних II тих же умов життя у ряді послідовних поколінь переходять в безумовні. Разом з тим у процесі еволюції відбувається зміна деяких інстинктів, вони втрачають безумовно-рефлекторний характер. За втручання людини інстинкти тварин можуть перероблятися в короткі терміни в напрямку, потрібному людині, завдяки вихованню тварин у певних умовах життя. Саме так відбувалося одомашнення тварин та їх акліматизація.

Посилання на основну публікацію