Закріплення гетерозису

Гетерозис найбільш відчутно проявляється тільки в першому поколінні, поступово знижуючись в наступних генераціях, що, безумовно, зменшує економічну ефективність заходів щодо його отримання.

Питання закріплення гетерозису представляють певний інтерес для селекції. Проблема гетерозисного закріплення вирішується порівняно просто тільки у вегетативно розмножуються рослин, у яких гетерозис гібридів в F1 зберігається при подальшому їх вегетативного розмноження. Для рослин, що розмножуються насінням, ця проблема знаходиться в стадії теоретичних досліджень або в початковій стадії експериментальної розробки. Найбільш ефективними способами гетерозисного закріплення вважаються переведення гетерозисних гібридів на шлях сталого апоміктіческого розмноження і полиплоидизация гетерозисних гібридів, внаслідок чого швидкість гомозиготизації в поколіннях знижується і з’являється можливість отримання ефекту гетерозису протягом п’яти-шести поколінь.

Методи розведення, що створюють гетерозисний ефект, широко використовуються в селекції рослин і тварин, що грають важливу роль в економіці. Надбавка врожаю у гібридних сортів компенсує всі витрати на виведення чистих ліній, необхідних для отримання гетерозисних ефекту. Наприклад, звичайні сорти кукурудзи непостійні і дають розщеплення в потомстві. Інбридинг (створення чистих ліній) зменшує це мінливість. Однак він призводить до зниження життєздатності і втрати багатьох інших бажаних якостей. Дозволити ці протиріччя можна шляхом отримання гомозиготних інбредних ліній з бажаними домінантними ознаками і подальшого схрещування різних інбредних ліній один з одним. Перше покоління від такого схрещування буде гетерозисний і більш життєздатним, ніж будь-яка з батьківських ліній.

Однак слід враховувати, що, хоча рослини першого покоління сильні і однорідні, все ж вони отримані від малопотужних інбредних ліній і тому гібридне насіння нечисленні. Отже, отримання таких рослин нерентабельно. Щоб виведення рослин було рентабельним, на практиці схрещують чотири інбредних лінії між собою по дві, потім отримані гібриди схрещують знову між собою, тобто отримують здвоєні міжлінійні гібриди. Будучи утворені на потужному гібридному рослині від першого схрещування, насіння при такому подвійному схрещуванні з’являються у великій кількості.

Посилання на основну публікацію