1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Закономірності спадковості

Закономірності спадковості

Спадковість – властивість живих організмів забезпечувати передачу потомству генетично закодованої інформації будь-яких ознаках.

Генотип – всі гени певного організму.

Фенотип – всі ознаки даного організму.

Ознака – будь-яка характеристика даного організму.

Мінливість – здатність живих організмів до зміни ознак під впливом екзо- або ендогенних факторів у наступних поколіннях.

Альтернативні ознаки – ознаки, які є прямо протилежними один одному (наприклад, забарвлення кольорів).

Алельних гени – гени, що характеризують даний ознака, мають однакове розташування в гомологічних хромосомах.

Моногибридное схрещування – схрещування організмів, які мають по одній парі альтернативних ознак. При моногібрідномсхрещуванні проводиться оцінка успадкування цих альтернативних ознак.

Дигибридное схрещування – схрещування організмів, які мають по дві пари альтернативних ознак, оцінка успадкування яких і проводиться.

Перший закон Менделя: при схрещуванні гомозиготних організмів, які мають по одній парі альтернативних ознак, все потомство першого покоління буде одноманітно за генотипом і фенотипом. У зв’язку з цим перший закон Менделя також називають законом одноманітності гібридів першого покоління.

Гомозиготні за цією ознакою організми – організми, що мають однакові алелі одного гена, що утворюють гамети одного типу. При схрещуванні двох гомозиготних за цією ознакою особин розщеплення за цією ознакою не буде.

Гетерозиготні за цією ознакою організми – організми, що мають різні алелі одного гена, що утворюють гамети різних типів.

При схрещуванні гетерозиготні особини дають розщеплення по досліджуваного ознакою.

Другий закон Менделя: при проведенні схрещування гібридів першого покоління потомство буде неоднорідне за фенотипом і генотипом, спостерігається розщеплення у співвідношенні 3: 1 за фенотипом і 1: 2: 1 – за генотипом.

Третій закон Менделя: при схрещуванні гетерозиготних особин, що мають дві і більше пари альтернативних ознак, успадкування ознак відбувається незалежно їх один від одного. Третій закон Менделя не є справедливим у випадках зчепленого успадкування генів.

Неповне домінування – явище, при якому при схрещуванні гомозиготних особин, що мають по одній парі альтернативних ознак, гібриди першого покоління набувають проміжний ознака в порівнянні з батьківськими особинами.

Кодомінування – явище, коли при схрещуванні гомозиготних особин у дочірніх особин проявляються обидва ознаки.

Зчеплене успадкування – спільне успадкування генів, розташованих в одній хромосомі. Гени при зчепленому спадкуванні називаються зчепленими. При зчепленому спадкуванні може відбуватися утворення двох варіантів гамет: крос-Соверн і некроссоверних.

Кроссоверние гамети – гамети, у складі яких зазнали кроссинговер хромосоми.

Некроссоверние гамети – гамети, у складі яких хромосоми, що не зазнали кроссинговер.

Рекомбінантні особини – особини, в утворенні яких беруть участь кроссоверние гамети. Ці особини будуть мати інші комбінації зчеплених ознак у порівнянні з батьківськими.

Нерекомбінантні особини – особини, в утворенні яких беруть участь некроссоверние гамети. Ці особини будуть мати ту ж комбінацію зчеплених ознак, як і батьківські особини.

Статеві хромосоми – хромосоми, різні для генотипів чоловічих і жіночих особин. Аутосоми – нестатеві хромосоми.

Гени, зчеплені з підлогою – гени, які розташовані в статевих хромосомах.

Комплементарна взаємодія – взаємодія неалельних генів, наявність яких в генотипі зумовлює появу нової ознаки.

ПОДІЛИТИСЯ: