Закони оптимального навантаження та оптимального ритму м’язів

Так як у міру збільшення вантажу зменшується висота скорочення м’яза, то робота, яка є твором вантажу і висоти, досягає найбільшої величини при деяких середніх навантаженнях. Ці середні навантаження називаються оптимальними.

За інших рівних умов при оптимальних навантаженнях м’яз зберігає свою працездатність найбільш тривалий час. При оптимальному навантаженні працездатність м’язи залежить від частоти ритму її скорочень, тобто від частоти рівномірного чергування скорочень м’яза. Ритм скорочень м’яза при середньому навантаженні, при якій зберігається найбільш тривала працездатність м’язи, називається оптимальним,

У різних м’язів оптимальні навантаження і оптимальний ритм неоднакові. Вони змінюються і у даної м’язи залежно від умов роботи і її фізіологічного стану.
Оптимальне навантаження і оптимальний ритм обумовлені насамперед нервовою системою (І. М. Сєченов). Що стосується людини, то його розумова і фізична працездатність визначається соціальними умовами праці (знаряддями праці, ставленням до праці, емоціями та ін.) Оптимальне навантаження і оптимальний ритм у людини значно змінюються в залежності від життєвого досвіду, віку, харчування і тренованості.

Посилання на основну публікацію