Закон гіперболи

Для отримання збудження необхідно якийсь мінімальний час роздратування постійним електричним струмом. Існує певна залежність між силою дратівної постійного електричного струму і часом роздратування, необхідним для виникнення збудження, або латентним періодом. Ця залежність виражається кривою сили – часу, що має вид рівносторонній гіперболи (Гоорвег, 1892, Вейс, 1901).

Закон гіперболи: кожному мінімального проміжку часу роздратування відповідає мінімальна сила постійного струму, при якій виходить збудження, і навпаки. У сучасній фізіології існують електронні прилади, що дозволяють дратувати тканину протягом тисячних і менше часток секунди або в мікроінтервалах часу (0,001 с скорочено позначається буквою ? – сигма).

Чим сильніше струм, тим менше тривалість його дії, необхідна для отримання збудження, і навпаки.

Посилання на основну публікацію