Загроза екологічних катастроф та їх попередження

1. Проаналізуйте, в чому полягають причини сучасної екологічної кризи.

Екологічна криза – невідповідність зростаючих масштабів діяльності людини для задоволення своїх життєвих потреб відновним можливостям природи. Локальні впливу на природу сьогодні можна відзначити практично повсюдно. Це зростаючі звалища сміття навколо великих міст, скидання забруднених стічних вод у водойми, забруднення сільськогосподарських земель отрутохімікатами та ін. Окремо варто згадати забруднення довкілля нафтою і нафтопродуктами під час видобутку та транспортування, а також в результаті аварійних ситуацій. Завдяки перенесенню забруднень поверхневим стоком і повітряними масами масштаби антропогенного впливу стали носити глобальний характер.

2. Які наслідки людської діяльності є найбільш небезпечними у розвитку екологічних катастроф?

До найбільш небезпечних наслідків людської діяльності для розвитку катастроф відносять: криза природних ресурсів, різні природні катаклізми, забруднення навколишнього середовища з наслідками, небезпечними для здоров’я людини і живих організмів планети.

3. Розкрийте суть Концепції сталого розвитку. Які екологічні проблеми повинна вирішити дана Концепція?

Концепція сталого розвитку вперше була проголошена ООН в 1992 р як ідея подолання глобальної екологічної кризи. Вона має на увазі такий розвиток цивілізації, при якому діяльність людини буде максимально узгоджена з законами природи.

Посилання на основну публікацію