1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Загальні властивості і класифікація грибів

Загальні властивості і класифікація грибів

В даний час гриби відносять до царства Mycota (Fungi). Наука, що вивчає представників

цього царства, називається мікологією.

За зовнішніми ознаками (розміром) гриби ділять на мікроміцети і макроміцети. До мікроміцетів (мікроскопічним грибам) відносяться міцеліальні гриби (цвілі) і дріжджі, до макроміцетов – шапинкових грибів, грибниця яких знаходиться в симбіотичних

взаєминах з рослинами. Гриби – нижчі еукаріоти, нерухомі, в клітинних стінках у більшості виявлений хітин (як у комах), запасне поживна речовина – глікоген (як у тварин). Багато як рослини здатні до розгалуження і необмеженому верхівковий ріст.

Спосіб харчування – гетеротрофний, шляхом всмоктування розчинених поживних речовин. Здатні виділяти ферменти, що розщеплюють білки, жири, вуглеводи, в зовнішнє середовище, тобто перетравлювати їжу поза організмом. Серед грибів відомі:

o сапрофіти – витягують поживні речовини з мертвого органічного матеріалу,

наприклад, Mucor, Penicillium; o паразити поділяються на облігатні (не викликають загибелі господарів) і факультативні (викликають загибель); частіше паразитують на рослинах (наприклад, головня, фітофтора), на тварин – при ослабленому імунітеті (наприклад, Candida albicans); o мутуалісти (у складі лишайників в симбіозі з водоростями, при утворенні мікоризи

як асоціації з корінням рослин). Деякі сапрофітні гриби можуть виробляти речовини, які є токсичними для людини і тварин (наприклад, афлатоксини в харчових продуктах).

По відношенню до кисню аероби, не вимогливі до живильних речовин, ростуть переважно на поверхні різних субстратів. Стійкі до несприятливих умов середовища, витримують низькі температури, високі концентрації осмотично активних речовин. Розмножуються зазвичай безстатевим шляхом (поділом, брунькуванням, за допомогою екзоспори), але періодично здатні вступати в цикли статевого розмноження, що підвищує їх пристосованість до навколишнього середовища.

Систематика постійно вдосконалюється, в різних джерелах наводиться по-різному. За однією з останніх класифікацій царство Mycota ділять на 2 подцарства:

  • нижчі гриби Myxobionta;
  • вищі гриби Mycobionta.

Для нижчих грибів характерна наявність зародкового або одноклітинного міцелію. Представляє інтерес клас Phycomycetes, що нараховує близько 700 видів. Представники пологів Mucor, Rhizopus, Thamnidium часто викликають пліснявіння харчових продуктів, утворюючи пухнастий сіруватий наліт, деякі види використовуються в біотехнології для синтезу ферментів.

До вищих грибів відносяться дріжджі і цвілеві гриби з багатоклітинним міцелієм. Відділ справжні гриби Eumycota включає 3 класи: Ascomycetes, Basidiomycetes і Deuteromycetes.

Ascomycetes – аскоміцети або сумчасті гриби, при статевому розмноженні утворюють спори всередині спеціальних сумок – асков; безстатеве розмноження – брунькуванням, конидиями. До аскоміцети відноситься рід Saccharomyces, до якого належать хлібопекарські, спиртові, пивні, молочні дріжджі.

Basidiomycetes – базидіоміцети, мають добре розвинений септірованний міцелій, безстатеве розмноження – конідіями, статевий – базидіоспорами, до цього класу відносяться макроміцети -с’едобние і неїстівні шапинкових грибів, а також деякі паразити хлібних злаків.

Deuteromycetes – дейтероміцети або недосконалі гриби (Fungi imperfecti), розмножуються тільки безстатевим шляхом (наприклад конидиями, оідіямі та ін. Екзоспосрамі). Клас включає 2 порядка:

  • – Протоасковие (в т.ч. неспорообразующие дріжджі);
  • – Гіфоміцеліальние, в цей порядок входять 6 пологів цвілевих грибів, які використовуються в біотехнології і є причиною виникнення вад харчових продуктів: As-pergillus, Penicillium, Cladosporium, Alternaria, Geotrichum, Catenularia.
ПОДІЛИТИСЯ: