Загальні відомості про еволюцію живих організмів

Еволюція (від лат. еvolutio – «розгортання») – процес розвитку всіх живих організмів, який супроводжується генетичними змінами, адаптаціями, видозмінами і вимирання окремих популяцій і видів, внаслідок чого відбувається зміни в екосистемах і біосфери в цілому.

На сьогоднішній день існує декілька основних теорій еволюції. Найпоширенішою є синтетична теорія еволюції (СТЕ) – це синтез теорії еволюції Дарвіна і популяційної генетики. СТЕ пояснює зв’язок між способом еволюції (генетичні мутації) і механізмом еволюції (природний відбір по Дарвіну). СТЕ визначає еволюцію як процес, під час якого змінюється частота алелів генів в періоді часу, що значно перевищує тривалість життя одного представника популяції.

 

Суть теорії еволюції Чарльза Дарвіна, який сформулював її у своїй роботі «Походження видів» (1859), полягає в тому, що головний «двигун» еволюції – природний відбір, процес, складається з трьох факторів:

 

  • 1) У популяціях народжується більше потомства, ніж може вижити, враховуючи умови середовища (кількість їжі, наявність живих істот, що харчуються даним видом тощо);
  • 2) різні організми мають Різні риси, які впливають на здатність вижити і продовжити рід;
  • 3) Вищезгадані риси передаються у спадок.

 

 

 

Ці три фактори пояснюють появу внутрішньовидової конкуренції і виборчого вимирання (елмінації) тих особин, хто найменш пристосований до виживання. Таким чином, залишають потомство тільки найсильніші, що і призводить до поступової еволюції всього живого.

 

Природний відбір є єдині чинником, що пояснює адаптацію всього живого, але він не є єдиною причиною еволюції. Іншими не менш важливими причинами є мутації, потік генів і генетичний дрейф.

Посилання на основну публікацію