Загальні агротехнічні прийоми

Для отримання високих і стабільних урожаїв зерна розробляють науково обґрунтовані технології обробітку зернових культур, в яких враховуються їх біологічні можливості, закони землеробства і рівень технічного оснащення сільського господарства. Важлива роль відводиться інтенсивними технологіями, що дозволяє максимально зменшити затрати ручної праці, збільшити врожаї і забезпечити необхідну якість зерна. Інтенсивні технології обробітку зернових культур передбачають посів їх по кращих попередниках, вибір високопродуктивних районованих сортів, зрошення, застосування доз добрив, що забезпечують отримання максимальних врожаїв зерна з оптимальними якісними характеристиками. Інтенсивні технології передбачають широке застосування гербіцидів і засобів боротьби з хворобами та шкідниками, причому особлива увага приділяється вибору безпечних для довкілля пестицидів, обліку порогу шкодочинності бур’янів, хвороб і шкідників.

Якісному та своєчасному виконанню робіт і використання добрив і пестицидів сприяє закладка на посівах зернових культур технологічної колії. Виконання робіт у кращі агротехнічні терміни і з високою якістю досягається і результаті використання сучасної високопродуктивної техніки. Важливе значення мають також форми організації праці. Розробляючи інтенсивні технології, враховують конкретні умови господарства, поля, звертають особливу увагу на їх грунтозахисних характер, на безпеку застосовуваних прийомів і засобів для навколишнього середовища.

Істотний вплив на величину і якість урожаю зернових надають добрива, особливо азотні. Їх застосування може принести найбільшу користь лише при обліку зональних особливостей, ступеня розвитку і стану рослин, рівня агротехніки і погодних умов. Все це в значній мірі враховано в типових технологіях.

В умовах інтенсифікації складною залишається проблема вилягання зернових культур. Особливо часто його відзначають при неправильному зрошенні, рясному азотному харчуванні, нерівномірному розподілі добрив по ділянці, загущении посівів. Стійкість зернових до вилягання підвищується при оптимальних нормах висіву, правильній системі добрив, гарній обробці грунту, при використанні регуляторів росту. Під впливом обробки туром у зернових культур гальмується ріст стебла, відбувається його потовщення, розширюються і коротшають листя, набуваючи інтенсивне зелене забарвлення. У оброблених рослин часто краще розвивається коренева система, підвищується врожай зерна.

Посилання на основну публікацію