Загальна характеристика статевого розмноження

Розмноження, при якому організм утворюється за участю статевих клітин – гамет, називається статевим розмноженням.

При статевому розмноженні здійснюється запліднення (крім партеногенезу).

Запліднення – це процес злиття жіночої статевої клітини (яйцеклітини) з чоловічою статевою клітиною (сперматозоїдом або спермієм).

При заплідненні відновлюється диплоїдний набір хромосом, при цьому виникає клітина – зигота, з якої надалі розвивається новий організм.

Розрізняють зовнішнє і внутрішнє запліднення.

Зовнішнє запліднення характерне для організмів, розмноження яких здійснюється у водному середовищі:

 • риби;
 • амфібії та ін.

У наземних тварин запліднення відбувається всередині тіла матері (тварини) або у відповідному органі рослини:

 • квітка у покритонасінних;
 • шишки у голонасінних.

Внутрішнє запліднення дозволяє організмам більш широко розповсюджуватися по поверхні Землі і займати більше число екологічних ніш.

У статевому розмноженні беруть участь, як правило, два батьківських організми:

 • чоловічий;
 • жіночий.

Це здійснюється в роздільностатевих організмах. Більшість тварин є роздільностатеві.

Однак і серед тварин існують організми, у яких є і жіночі і чоловічі статеві органи. Такі організми називаються гермафродитами. Гермафродитами є:

 • більшість кишковопорожнинних;
 • черви;
 • деякі молюски.

Однак і серед гермафродитів у статевому процесі беруть участь різні особини, одні з яких грають роль материнського організму, а інші – роль батьківського і тільки в рідкісних випадках можливе самозапліднення, бо біологічно воно менш вигідне, ніж перехресне запліднення.

У рослин різні гамети утворюються в різних органах:

 • чоловічі – в антеридіях;
 • жіночі – в архегоніях.

Але ці органи можуть міститися на різних рослинах (чоловічих і жіночих). Такі рослини називають дводомними. У багатьох рослин відділ покритонасінної квітки є двостатевими.

Біологічне значення статевого розмноження полягає в тому, що у нащадків значно оновлюється спадковий матеріал, у них з’являється велика можливість пристосуватися до середовища проживання, ніж у організмів, які виникли при безстатевому розмноженні, коли нащадки практично не відрізняються від батьків за своїми спадковим ознаками.

Посилання на основну публікацію