Загальна характеристика полісахаридів

Полісахаридами називають природні полімери, які є продуктами реакції поліконденсації моносахаридів.

В якості мономерів для утворення полісахаридів можуть бути:

  • пентози;
  • гексози;
  • інші моносахариди.

У практичному відношенні найбільш важливі продукти поліконденсації – гексози.

Відомі й полісахариди, в молекулах яких містяться атоми азоту, наприклад хітин.

Полісахариди на основі гексози мають загальну формулу

6Н10О5)n

Вони не розчиняються у воді, при цьому деякі з них здатні утворювати колоїдні розчини. Найбільш важливими з даних полісахаридів є різні різновиди рослинного і тваринного крохмалю (останні називають глікогенами), а також різновиди целюлози (клітковини).

Посилання на основну публікацію