1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Біологія
 3. Загальна характеристика царства Рослини

Загальна характеристика царства Рослини

Всі рослинні організми мають спільні риси, які як відрізняють їх від представників інших царств органічного світу, так і зближують з ними. Відмінними ознаками царства Рослини можна вважати наступні:

 • Відносна нерухомість організму і його і зв’язок з субстратом;
 • Наявність пластид – хлоропластів, хромопластів і лейкопластів в клітинах;
 • Розгалуженість поглинаючої поверхні тіла;
 • Постійне зростання;
 • Прояв подразливості;
 • Наявність целюлозної клітинної оболонки;
 • Здатність до фотосинтезу – автотрофне живлення.

Зближує рослинні організми з представниками інших царств живої природи:

 • клітинна будова;
 • загальні механізми росту;
 • розвитку;
 • розмноження;
 • обміну речовин.

Рослини здатні до фотосинтезу завдяки наявності хлорофілу в їх зелених органах, стеблах у молодих і трав’янистих рослин і листі. Накопичуючи органічні речовини в процесі фотосинтезу, рослини створюють основний запас біомаси на планеті Земля, тобто є продуцентами.

Кисень, що виділяється рослинами в процесі фотосинтезу, служить джерелом аеробного дихання і утворює озоновий шар атмосфери.

Рослини з’явилися на Землі близько 2 млрд років тому. Спочатку розвиток рослинних організмів відбувався у водному середовищі, що призвело до появи – водоростей. Потім рослини стали освоювати сушу. Цьому сприяло виникнення наступних ароморфозів:

 • Виникнення фотосинтезу;
 • Виникнення еукаріотичної будови клітин;
 • Виникнення мейозу і запліднення;
 • Виникнення багатоклітинності та диференціації клітин з утворенням тканин і органів;
 • Виникнення чергування гаплоїдного і диплоїдного поколінь;
 • Виникнення сімені;
 • Виникнення квітки.

Еволюція рослин йшла в напрямі від спорових до насіннєвих, від нижчих до вищих. У нижчих рослин немає справжніх тканин і органів. Вони займають водне середовище проживання.
Тіло вищих рослин розчленоване на вегетативні та генеративні органи; вони мають провідні тканини і займають три місця існування:

 • водне;
 • ґрунтове;
 • повітряне.
ПОДІЛИТИСЯ: