Забруднення водойм

Вода – це не тільки джерело кисню і водню, але і найбільш значна складова частина тіла всіх живих істот:

 • у тілі людини вона складає близько 70% маси;
 • у рослинному організмі – до 95%.

Така важлива фізіологічна функція, як обмін речовин, не може обходитися без води, а це, в свою чергу, загрожує всім життєво важливим процесам організму.

Основні запаси води знаходяться у Світовому океані (95%), який займає близько 70% поверхні земної кулі.

Поверхневі води: озера і ріки (із прісною водою) включають всього 182000 км3.

Людиною для своїх потреб широко використовуються як поверхневі води (озера, річки, річечки, в яких запаси доступної прісної води обчислюються не мільйони кубометрів, а тисячами), так і підземні, або грунтові (колодязі, свердловини), водами яких користується населення сіл і селищ. І разом з тим сьогодні людство стурбоване нестачею води.

Воду використовують як споживачі- для приготування продукції, повертаючи при цьому воду у водойми, але в меншій кількості і поганій якості, так і водокористувачі – господарства, люди, які використовують воду, як середовище (водний транспорт, рибальство, енергетика, сільське і комунальне господарство). Однак і вони змінюють якість води і найчастіше в гіршу сторону.

Джерелами забруднення води можуть бути:

 • фізичні;
 • біологічні;
 • хімічні;
 • теплові;
 • радіаційні забруднювачі.

Фізичне забруднення – це збільшення у вмісті води нерозчинних домішок (піску, глини, мулу) у результаті змиву дощовими водами грунтів з полів, гірничорудного пилу, який розноситься вітром і т. д.

Хімічні забруднення – це потрапляння у воду різних хімічних речовин, відходів різних виробництв:

 • нафтохімічних;
 • целюлозно-паперових;
 • комунально-побутових стоків;
 • відходів тваринницьких ферм і т. д.

Біологічне забруднення – це потрапляння у водойми разом зі стічними водами різних:

 • хвороботворних мікроорганізмів (бактерій, вірусів);
 • спор грибів;
 • яєць;
 • хробаків і т. д.

Основними джерелами біологічних забруднень є:

 • комунально-побутові стічні води;
 • підприємства цукрових заводів;
 • підприємства м’ясо-і деревообробної промисловості та ін.

Особливо небезпечні такі забруднення водойм у місцях масового відпочинку (курортні зони узбереж морів і річок).

Теплове забруднення складають стоки підігрітої води від теплоелектростанцій і атомних станцій. Прикладом радіаційного забруднення є аварія на Чорнобильській АЕС.

Щоб запобігти процесам забруднення водойм, слід застосувати ряд способів щодо їх охорони:

 • використання і нормування якості води;
 • скорочення стоків у водойми шляхом удосконалення технологічних процесів ряду виробництв;
 • очищення стічних вод.

Система заходів щодо охорони і раціонального використання водних ресурсів (морських, річкових, озерних) повинна бути складовою частиною загальнодержавних планів у будь-якій країні.

Діяльністю людини, в більшості випадків, обумовлена забруднення водойм, її ж діяльністю повинно проводитися їх очищення різними методами:

 • механічними;
 • хімічними;
 • біологічними.
Посилання на основну публікацію