Явищу електротон і періелектротона

При замиканні і проходженні постійного струму через нерв або м’яз змінюються фізіологічні та фізико-хімічні властивості на полюсах.

При проходженні постійного струму в області програми катода збудливість тимчасово підвищується, а в області програми анода збудливість тимчасово знижується. Навіть слабкі і короткочасні струми слідом за підвищенням збудливості викликають зниження збудливості в області дії катода. Особливо чітко виступає це подальше зниження збудливості в цій області при дії щодо сильних і тривалих струмів – катодіческая депресія (Б. Ф. Вериго, 1888). Катодіческая депресія може перетворися проведення нервових імпульсів (Д. С. Воронцов, 1937). Вона зникає через 7-8 мс після вимкнення постійного струму.

В області дії катода при замиканні збільшується швидкість проведення збудження, а в області дії анода вона зменшується. В області дії катода зменшується висота хвилі збудження і збільшується її тривалість, а в області дії анода, навпаки, висота збільшується, а тривалість її зменшується. Тривалість повної невозбудімості в області дії катода збільшується, а анода – зменшується. Тому лабільність в області дії катода зменшується, а в області дії анода збільшується.
Ці зміни фізіологічних властивостей нерва в області дії катода позначаються як кателектротон, а в області дії анода – як анелектротон. Зміни фізіологічних властивостей нерва відбуваються не тільки в місці додатка полюсів постійного струму, але і на деякій відстані від них. На відстані близько 2 см за межами катода збудливість нерва знижується, а за межами анода вона підвищується. Цей факт відкрив Н. Я. Перна (1914) і позначив його як періелектротон.

Отже, в периферичних нервах не тільки поширюються хвилі збудження, але при появі вогнища порушення на деякій відстані від нього виникають і встановлюються уздовж усього нерва ділянки підвищеної та низької збудливості у вигляді стаціонарної хвилі. Таким чином, в периферичних нервах мається подвійна нервова сигналізація: імпульсна і тоническая. Деякі автори заперечують існування періелектротона (Д. С. Воронцов, 1961).

У пунктах додатки полюсів постійного струму збільшується кількість ацетилхоліну в області дії катода і зменшується в області дії анода, відносно збільшується вміст іонів калію в області дії катода і іонів кальцію в області дії анода, збільшується проникність білкових мембран в області дії катода і зменшується їх проникність в області дії анода.

Зміни збудливості нервів при дії постійного струму спостерігаються і у людини. Електрод з малою поверхнею, або діфферентний, прикладають до раздражаемой області нерва, а електрод з великою поверхнею, або індиферентний, накладають на віддалену частину тіла. При такому уніполярному способі роздратування дія струму виявляється тільки поблизу діфферентная електрода. Залежно від сили струму отримують різні результати.

При слабкій силі постійного струму роздратування в області анода є підпороговим. Тому незалежно від напрямку струму скорочення виходить тільки в області катода, так як збудження на цьому полюсі більше, ніж на аноді. При середній силі струму роздратування в області анода досягає порогу. Тому незалежно від напрямку струму скорочення виходять і в області катода і в області анода.
При сильному висхідному струмі збудження виникає в області катода при замиканні, але воно не може досягти м’язи, так як по шляху виникає анелектротон (різке зниження збудливості і провідності), тому скорочення виходить тільки при розмиканні. При сильному низхідному струмі замикання викликає скорочення м’язи, а при розмиканні скорочення немає. Це відсутність скорочення залежить від того, що в момент розмикання в області катода збудливість і провідність різко знижуються і збудження, що виникає на аноді, не проводиться до м’яза.

Посилання на основну публікацію