Як визначають чутливість бактерій до антибіотиків

Зміст

  • Методики встановлення сприйнятливості
  • Показник чутливості по МБК
  • Методика із застосуванням дисків
  • Серійні розведення та їх значення

У медицині розрізняють етіотропний і емпіричний підхід до лікування препаратами. Визначення чутливості бактерій до антибіотиків грає в цьому поділі вирішальну роль.

Препарати з вмістом лізатів

Емпіричне лікування увазі з’ясування природної бактеріальної чутливості та епідеміологічних відомостей про стійкість мікроорганізмів. Враховуються також дані клінічних досліджень, які контролюються фахівцями. Перевагою емпіричного підходу в призначенні хворому антибіотиків є те, що виключаються витрати часу, фінансових витрат на додаткові, діагностично неінформативні дослідження.

При повній відсутності ефекту від такого лікування антибіотиками, призначають етіотропне. Призначення хворому антибактеріальних препаратів етіотропної увазі виділення збудника захворювання з біологічного матеріалу хворого, визначення чутливості інфекційного агента до антибіотиків різних груп.

Методики встановлення сприйнятливості
Методи визначення чутливості бактерій до антибіотиків поділяють на дві групи. До дифузійним відносяться методи:

із застосуванням дисків, що включають антибіотики;
із застосуванням Е-тестів.
Методики розведення для визначення чутливості виконуються:

із застосуванням рідкого середовища харчування (бульйон) – метод серійних розведень;
на агарі.
Згідно з отриманими даними, всі бактерії поділяють на 3 типи:

чутливі;
помірно стійкі;
резистентні, згідно з методикою прикордонних концентрацій.
Прикордонні концентрації зафіксовані в стандартизованих даних NCCLS (США). Дані норми застосовуються в клінічних або мікробіологічних наукових дослідженнях чутливості. Найбільш часто застосовують методи дисків і серійних розведень.

chhuvstvitelnost bakterij k antibiotikam

Чутливість бактерій до антибіотиків передбачає аналіз результатів на підставі двох принципів: клінічний і морфологічний. Клінічно визначається ефективність ведення лікування, а морфологічно оцінюється розподіл діючих антибіотиків.

Для клінічної розшифровки результату дослідження оцінюються в разі використання стандартизованих доз антибактеріальних препаратів для захворювань. Лікування дає хороший позитивний ефект.

Стійкі ж до антибіотиків бактерії відрізняються тим, що в процесі лікування не втрачають своєї життєдіяльності та здатності до розмноження. Такі мікроби іменуються як резистентні.

Існує також група з проміжною резистентністю бактеріальної клітини. Викликаються такими бактеріями захворювання можуть успішно лікуватися тільки при використанні максимальних дозувань антибактеріального препарату.

Показник чутливості по МБК
Іноді проведених результатів виявляється недостатньо. У таких випадках варто визначити мінімальну бактерицидну концентрацію (МБК). Даний показник відображає мінімальну кількість антибактеріального препарату для ліквідації мікробів практично на 100% протягом деякого часу.

Методика із застосуванням дисків
Дослідження чутливості бактерій до антибактеріальних препаратів методом дисків полягає в засіванні досліджуваної культури бактерій на середу АГВ або поживний агар. Потім на засіяний ділянку за допомогою пінцета розташовують спеціальні диски з паперу, що містять різні дози лікарських засобів. При температурному режимі 37 ° С вичікують добу, одночасно оцінюючи зони затримки росту культури.

Для найбільш точних результатів рекомендується застосовувати стандартні поживні середовища та диски. Методика дисків не відрізняється 100% вірогідністю. Більшою інформативністю володіє метод серійних розведень.

Серійні розведення та їх значення
Таблиця визначення інтерпретацій чутливості бактерій

Метод серійних розведень дозволяє визначити мінімально можливу концентрацію антибактеріального препарату, яка пригнічує ріст і розмноження мікробів. Починають з приготування основного розчину з вмістом спеціального розчинника і медикаментозного засобу. Потім до кожного розведення додають по 0,1 мл культури бактерій (до 107 мікробів в 1 мл), одна з них (остання) – контрольна. Потім також вичікують добу при температурі 37 ° С. Всі пробірки каламутніють (крім контрольної). У результаті порівняння ступеня помутніння з еталоном визначають, яка бактерія підлягає усуненню.

Оцінюють результати методу серійних розведень відповідно таблицями прикордонних значень. При застосуванні методу серійних розведень визначають групи чутливих, помірно стійких і стійких бактеріальних мікроорганізмів.

Посилання на основну публікацію