1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Ядро, Ядерце

Ядро, Ядерце

Ядро – основний компонент клітини еукаріот, що складається з двошаровою ядерної мембрани, кареоплазми, хроматину і ядерець. В основному в складі клітини еукаріот міститься одне ядро.

Але разом з тим існують як клітини, що не мають ядра (еритроцити), так і клітини, що мають кілька ядер (наприклад, клітини, що утворюють тканину поперечно-смугастих м’язів). Функції ядра полягають в контролі за всіма процесами життєдіяльності клітин за рахунок регуляції процесів синтезу різних білків. Ядро здійснює збереження спадкової інформації і передачу цієї інформації дочірнім клітинам.

Каріоплазма – полужидкое гелевидний речовина ядра, яке обмежене подвійний ядерною мембраною і містить в собі всі інші компоненти ядра. До складу каріоплазми входять різні речовини – білки, нуклеотиди, нуклеїнові кислоти, вода, різні іони.

Ядерце – компонент ядра, що розташовується в його каріопаз-ме і за своєю структурою представляє собою рібонуклеопротеїд. Ядерце прикріплено до однієї з хромосом. Ця область хромосоми називається ядерцевих організаторів.

Хроматин – компонент ядра еукаріотичної клітини. За хімічною природою хроматин являє собою дезоксірібону-клеопротеід. Залежно від особливостей стуктури хроматину прийнято виділяти ЕУ-і гетерохроматин.

Еухроматин – активний в генетичному відношенні хроматин. Він деконденсірован, має ниткоподібну структуру, при фарбуванні визначається слабо. Гетерохроматин – неактивний в генетичному відношенні хроматин. Він конденсованих, ущільнений, при фарбуванні виявляється у вигляді глибчатого структур.

Хромосоми – постійні структурні компоненти ядра еу-Кариота. За рахунок наявності хромосом здійснюються збереження і реалізація генетичної інформації. За будовою хромосоми представляють собою комплекс з двуцепочечной ДНК і специфічних білків. Генетично активні інтерфазного хромосоми. Найбільш зручні для вивчення метафазні хромосоми.

У складі метафазних хромосом виділяють дві хроматиди, що з’єднуються один з одним первинної перетяжкою, яку також називають центромерой. Центромера метафазних хромосом розділяє хроматиди на два плеча: коротке – p і довге – q. Кінці хроматид називають теломерами. На коротких плечах деяких хромосом розташовуються супутники, відокремлені за допомогою вторинної перетяжки.

ПОДІЛИТИСЯ: