Ядро клітини

Ядро, одне в кожній людській клітині, є її основним компонентом, так як це організм, керуючий функціями клітини, і носій спадкових ознак, що доводить його важливість в розмноженні і передачу біологічної спадковості.

На малюнку: ядро клітини (побачене через електронний мікроскоп)

У ядрі, розмір якого коливається від 5 до 30 мікрон, можна розрізнити наступні елементи:

• Ядерна оболонка. Вона подвійна і дозволяє речовин проходити між ядром і цитоплазмою завдяки своїй пористій структурі.

• Ядерна плазма. Світла, в’язка рідина, в яку занурені інші ядерні структури.

• Ядерце. Сферичне тільце, ізольоване або в групах, яка бере участь в утворенні рибосом.

• Хроматин. Речовина, яка може приймати різне забарвлення, що складається з довгих ниток ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти). Нитки представляють собою частки, гени, кожен з яких містить інформацію про певної функції клітини.

ядро

Ядро типовою клітини

Клітини шкіри живуть у середньому один тиждень. Еритроцити живуть 4 місяці, а кісткові клітки – від 10 до 30 років.

Посилання на основну публікацію