Ядро клітини – коротко

Ядро – великий двумембранний органоїд, що лежить в центрі клітини або на її периферії. Розміри ядра можуть коливатися в межах 3-5 мкм. Форма ядра найчастіше сферична або еліпсоїдна.

Більшість клітин має одне ядро. Виняток становлять без’ядерні еритроцити і ситовидні клітини флоеми.

Ядро оточене ядерною оболонкою, а його внутрішній простір заповнено ядерним соком, або нуклеоплазма (каріоплазма), в яку занурені хроматин і ядерце. ядро виконує

такі найважливіші функції, як зберігання і передача спадкової інформації, а також контроль життєдіяльності клітини (рис. 29).

Ядерна оболонка утворена двома мембранами – зовнішньої і внутрішньої, між якими є простір. Ядерна оболонка пронизана численними порами. Через пори відбувається транспорт речовин в ядро і з нього. Таким чином, функціями ядерної оболонки є відділення вмісту ядра від цитоплазми, а також регуляція обміну речовин між ядром і цитоплазмою.

Посилання на основну публікацію