Хромосоми, їх будова (форма і розміри) і функції

Така щільна упаковка генетичного матеріалу здійснюється клітиною перед поділом. Саме в цей момент можна розглянути в мікроскоп щільно упаковані сформовані хромосоми. Коли ДНК згорнута в компактні хромосоми, звані гетерохроматином – синтез матричної РНК неможливий. В період набору кліткою маси і її интерфазного розвитку хромосоми знаходяться в менш упакованому стані, визначеного даним інтерхроматіном і в ньому синтезується мРНК, відбувається реплікація ДНК.

Основними елементами структури хромосом є:

  • Центромера. Це частина хромосоми з особливою послідовністю нуклеотидів. Вона з’єднує між собою дві хроматиди, бере участь в кон’югації. Саме до неї прикріплюються білкові нитки трубочок веретена поділу клітини.
  • Теломери. Це кінцеві ділянки хромосом, які не здатні до з’єднання з іншими хромосомами, вони грають захисну роль. Складаються з повторюваних ділянок спеціалізованої ДНК, що утворює комплекси з білками.
  • Точки ініціації реплікації ДНК.

Хромосоми прокаріотів дуже сильно відрізняються від еукаріотичних, представляючи собою розташовані в цитоплазмі, ДНК-містять структури. Геометрично вони представляють собою кільцеву молекулу.

Хромосомний набір клітини має свою назву – каріотип. Кожен з видів живих організмів має свої, характерні тільки для нього склад, кількість і форму хромосом.

Соматичні клітини містять диплоїдний (подвійний) хромосомний набір, від кожного з батьків отримано по половині.

Хромосоми, що відповідають за кодування одних і тих же функціонально білків – називаються гомологічними. Плоїдність клітин може бути різною – як правило, у тварин гамети гаплоидни. У рослин полиплоидия в даний час досить часте явище, що використовується при створенні нових сортів в результаті гібридизації. Порушення кількості плоїдності у теплокровних і людини викликає серйозні вроджені захворювання, такі як синдром Дауна (наявність трьох копій 21-ї хромосоми). Найчастіше хромосомні порушення призводять до нежиттєздатності організму.

У людини повний хромосомний набір складається з 23 пар. Найбільше відоме число хромосом – 1600, знайдено у найпростіших планктонних організмів – радіолярій. Найменший хромосомний набір у австралійських чорних мурах-бульдогів – всього 1.

Посилання на основну публікацію