1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Хижацтво, паразитизм

Хижацтво, паразитизм

До корисно-шкідливих форм біотичних впливів належить хижацтво у широкому розумінні цього слова. Адже організми-консументи всіх порядків є хижаками – як травоїдні, так і м’ясоїдні, тобто всі вони гетеротрофи. У біологічному плані принципової відмінності між споживанням рослинної й тваринної їжі немає. Хижацтво найбільше характерне для тварин, коли організм-хижак поїдає інший організм – жертву або здобич. Хижацтво трапляється і серед покритонасінних рослин, коли вони діють як хи-жаки-тварини. Такі рослини мають відповідні морфологічні пристосування, наприклад, клейкі волосисті листочки, що виділяють тягучу рідину, яка здатна перетравлювати комах (росичка круглолиста – Drosera rotundifolia) (рис. 7.10), або ловчі камери (пухирник звичайний – Utricularia vulgaris).

Різновидністю хижацтва деякі вчені вважають паразитизм, коли один організм (паразит) використовує іншого (господаря) як життєве середовище та джерело живлення. Продукти життєдіяльності багатьох паразитів діють на господаря як антигени1. Вирізняють зовнішніх паразитів (ектопаразитизм) та внутрішніх (ендопаразитизм). Ектопаразити розміщенні поза господарем, органи живлення вростають в його живі клітини, а ендопаразити наявні всередині господаря. Паразитизм поділяють на факультативний (необов’язковий) та облігатний (обов’язковий). Факультативний – коли організми не тільки паразитують, а й можуть харчуватися мертвими залишками організмів, облігатний – коли ведуть тільки паразитичний спосіб життя. Паразитів поділять також на тимчасових і постійних. Тимчасові лише періодично паразитують на господареві – комарі (Nematocera), оводи (Hypoderma), москіти (Phlebotomus); постійні проводять на тілі господаря все життя. Паразити можуть мати одного господаря (специфічні) або декількох (неспецифічні). Неспецифічні паразити вражають широке коло рослин і тварин.

Паразитизм широко поширений серед рослин, тварин і грибів. Серед мохів, папоротей і голонасінних паразитів нема. Господарями рослин паразитів можуть бути інші рослини, тварини і людина. В людини паразити-бактерії спричиняють різноманітні захворювання.

Серед рослин трапляються напівпаразити і цілковиті паразити. Цілковиті паразити не мають фотосинтезуючих органів, або ці органи настільки видозмінені, що не можуть виконувати свої функції. До таких рослин належать петрів хрест лускатий (Lathraea sguamaria), повитиця польова (Cuscuta campestris), вовчок гіллястий (Orobanche ramosa). Вони отримують все своє живлення від господаря. На-півпаразити для фотосинтезу беруть від господаря лише розчини мінеральних солей. До напівпаразитів належать очанка барвиста (Euphrasia picta), дзвінець літній (Rhinanthus aestivalis), омела біла (Viscum album).

Близькими до паразитів є дерева-душителі (рис. 7.11). Їхнє насіння птахи заносять на будь-яке інше дерево. Спочатку вони поводяться так, як епіфіти, але через деякий час утворюють коріння двох типів. Одні з них спускаються з дерева, і, коли досягають ґрунту, потовщуються й утворюють підпори. Інші поступово обплітають стовбур господаря і, потовщуючись, стискають його так тісно, що господар гине. Дерево-душитель укріплюється власними коріннями і може займати значну площу. До таких рослин належать фікуси-душителі (Ficus), які ціною життя дерева-господаря забезпечують власне існування. Ростуть вони в тропічних широтах, і народи деяких країн, зокрема Карибського басейну, фікус вважають символом невдячності й зради.

ПОДІЛИТИСЯ: