Хімізм дихання

У крові є N, O2, CO2, сліди аргону, окису вуглецю, метану.

Азот міститься в крові в кількості, яка відповідає розчинності його у воді при температурі тіла і при парціальному тиску його в атмосфері. Вміст азоту в крові становить 1,2 об’ємних відсотка, при тих же умовах вода може розчинити 0,9 об’ємних відсотка. Азот в артеріальній і у венозній крові міститься в рівних кількостях. Участі в диханні азот не приймає.

У артеріальної крові міститься 18-20 об’ємних відсотків O2 і 50-52 об’ємних відсотка СO2. У венозній крові – 10-12 об’ємних відсотків O2 і 55-57 об’ємних відсотків СО2. Артеріальна кров насичена О2 на 96%, а венозна – на 66%.

Так як при температурі тіла і тиску 14231 Па (при парціальному тиску О2 в альвеолярному повітрі) 100 г крові можуть розчинити тільки 0,31 смЗ O2, тобто 0,3%, то, отже, майже весь О2 в крові з’єднаний з гемоглобіном.

Розчинність СО2 в крові значно більше, ніж розчинність О2, і становить 2,5-3%. Вміст СО2 в крові в 17-18 разів більше, ніж це відповідає його розчинності при температурі тіла і при парціальному тиску, при якому він знаходиться в крові. Отже, більша частина СО2 знаходиться в крові не в розчиненому стані, а у вигляді вуглекислих сполук.

Людина поглинає в спокої в середньому за 1 годину на кожен кілограм маси тіла 300 см3 O2 (в середньому 420-500 дм3 на добу) і виділяє в 1 годину на кожен кілограм маси тіла 250 см СО2 (в середньому 380-450 дм3 на добу). Водяної пари виділяється на добу 450 см3.

Посилання на основну публікацію