Хімічний склад живих організмів

Хімічний склад живих організмів є предметом такої біологічної науки, як біохімія. Як ми вже знаємо, всі живі організми складаються з клітин. Клітини, в свою чергу, складаються з хімічних елементів.

Хімічні елементи, без яких було б неможливе життя на Землі, називаються біогенними елементами.

Біогенні елементи – це хімічні елементи, які входять до складу клітин організму, а також ті елементи, без яких неможлива життєдіяльність клітин:

 • органічні речовини;
 • неорганічні речовини;
 • полімерні і низькомолекулярні речовини.

Кожен з нас з дитинства знає, що людина більш ніж наполовину складається з води. Відповідно, першою і найголовнішою біогенною речовиною є вода.

Основні хімічні елементи організмів:

 • водень;
 • кисень;
 • фосфор;
 • сірка;
 • азот;
 • вуглець.

Неорганічні сполуки в складі живих організмів:

 • карбонати;
 • фосфати;
 • солі амонію;
 • сульфати.

Також до біогенних елементів можна віднести наступні неметали:

 • Йод та йодні сполуки дуже важливі для організму. Вони відіграють велику роль в обмінних процесах. Йод входить до складу тироксину – гормону щитовидної залози.
 • Хлор. Аніони цього елемента підтримують сольове середовище організму на рівні, необхідному для правильної життєдіяльності. Також хлор входить до складу деяких органічних сполук.
 • Кремній. Входить до складу зв’язок і хрящів (ортокремнієва кислота), служить в якості зв’язки в деяких полісахаридних ланцюгах.
 • Селен та його похідні. Входять до складу деяких ферментів (селеноцестеїн).

Інші органічні речовини, які входять до складу живого організму:

 • Оцтовий альдегід;
 • Оцтова кислота;
 • Етанол – є продуктом і субстратом біохімічних реакцій.

Не менш важливими є наступні сполуки:

 • ГЕМ – це з’єднання заліза з молекулою парафіну;
 • кобаламін – кобальтове з’єднання (вітамін В12).

Кальцій і магній – основні метали, які разом з залізом найчастіше зустрічаються в біологічних системах. Магній і його іони відіграють важливу роль для функціонування клітини, точніше, рибосом і синтезу білка в клітині. Також магній є частиною хлорофілу. Кальцій в живому організмі може бути у вигляді нерозчинних солей:

 • карбонат кальцію – речовина, з якої складаються раковини молюсків;
 • фосфат кальцію – бере участь у побудові скелету.

До складу ферментів входять багато металів 4 періоду періодичної системи:

 • Залізо – бере участь у процесі насичення клітин киснем, будучи частиною гемоглобіну;
 • Іони цинку містяться майже у всіх ферментах;
 • Марганець також входить до складу деяких ферментів, але більш важливу роль він відіграє для підтримки нормальної зовнішньої біосфери: забезпечує виділення кисню в атмосферу, а також бере участь у фотохімічному відновленню води;
 • Молібден є складовою частиною нітродинази – ферменту азотфіксуючих бактерій, який сприяє відновленню азоту ззовні до аміаку;
 • Кобальт – як ми вже сказали, є частиною кобаламіну або вітаміну В12.

Низькомолекулярні сполуки, які входять до складу живих організмів:

 • Амінокислоти – з них складаються білки;
 • Моно- і алігосахариди – з них складаються структурні тканини організмів;
 • Нуклеаміди – з них складаються нуклеїнові кислоти;
 • Ліпіди – складові клітинних оболонок.

Також існує безліч інших речовин, які беруть активну участь у життєдіяльності живих організмів: коферменти, терпени та багато інших.

Посилання на основну публікацію