Хімічні фактори рослин

Хімічні фактори, що впливають на рослини, визначаються складом атмосфери в конкретному местообитании, органічними поживними речовинами грунту і її мінеральним складом. Найбільш важливий фактор для фотосинтезу – вміст двоокису вуглецю. У природі існує досить складний круговорот вуглецю, в якому беруть участь всі елементи екосистеми і перш за все фітоценоз як її найголовніша частина.

Кількість отруйних газів, особливо H2S, і частинки незгорілого вуглецю, що виділяються в атмосферу, найчастіше пов’язані з діяльністю людини. Вони можуть істотно обмежувати поширення тих чи інших груп. Відомо згубний вплив H2S на частину лишайників, які внаслідок цього виявляються організмами-індикаторами, що вказують ступінь забрудненості атмосфери сірчистими сполуками. Вічнозелені хвойні нерідко погано переносять задимленої повітряне середовище великих міст.

З усіх ґрунтових елементів найголовнішу роль відіграють азот і кальцій. Деякі рослини змогли пристосуватися до нестачі азоту. Це перш за все рослини водних і болотних середовищ існування (комахоїдні рослини – наприклад, види росички). Бобові, деякі дерева з інших сімейств, наприклад види вільхи та австралійських казуарин, можуть використовувати неорганічний азот грунту за рахунок азотфиксирующей діяльності мікроорганізмів, що поселяються в їх кореневих бульбах. Однак частина рослин – так звані нітрофіли – можуть існувати лише в місцях проживання, багатих пов’язаним, тобто засвоюваним вищими рослинами азотом. Найбільш відомі нітрофіли – малина і кропива дводомна, часто поселяються на сміттєвих місцях.

Кількість кальцію в грунті, здебільшого представленого у вигляді СаСО3, в значній мірі визначає її реакцію. Реакція грунту – важливий фактор, що обмежує розселення рослин або, навпаки, сприяє їх процвітанню. Види, які віддають перевагу кислу реакцію грунту, отримали назву ацидофілія. Зазвичай Ацидофіли європейської частини Росії є щавелек (Rumex acetosella) і дика редька (Raphanus raphanistrum). Ацідофоби, або кальцефіли, навпаки, вважають за краще лужну грунт, нерідко багату карбонатами. До них відносяться максамосейка (Papaver rhoeas) і Адоніс літній (Adonis aestivalis).

Для більшості рослин токсичні легкорозчинні хлориди і сульфати, але деякі з них – рослини-галофіти – стійкі до цих солей. Типовий галофіт Євразії – сукулентних однолетник солерос європейський (Salicornia europaea). З органічних речовин в грунті найважливішу роль відіграють органічні азотовмісні гумінові кислоти та фульвокислоти. Структура гумінових кислот досить складна і мінлива. Їх кількість і склад обумовлюються особливостями розкладання мертвої органічної, головним чином рослинної маси. В кінцевому підсумку гумінові кислоти минерализуются. Родючість грунту багато в чому визначається кількістю гумінових кислот.

Гумус, або перегній, утворюється в процесі біохімічних перетворень відмерлої рослинної маси, гумінових і фульвокислот. Дуже багаті гумусом чорноземні грунти злакових степів. Тут в грунті зосереджені основні поживні речовини екосистеми: круговорот речовин здійснюється відносно повільно. Навпаки, грунту тропіків бідні на гумус, і головний запас поживних речовин міститься в фитомассе живих рослин. Тому нормальне функціонування тропічних фітоценозів пов’язано з дуже активним і швидко протікає кругообігом речовин.

Посилання на основну публікацію