1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Хімічна організація клітини

Хімічна організація клітини

Жива клітина складається з обмеженого набору хімічних елементів, хоча кількість їх велика. На частку шести елементів припадає понад 99% від сухої маси клітин. Це вуглець, водень, азот, кисень, фосфор і сірка (C, H, N, O, P, S). Це головні компоненти всіх органічних сполук клітини.
Хімічна сполука, яка в максимальній кількості представлено в клітці, – вода. Практично всі внутрішньоклітинні реакції протікають у водному середовищі. Вода становить більше 70% клітинної маси.
У розчиненому вигляді в цитоплазмі перебувають малі органічні молекули, до складу яких входять чотири основних хімічних елементи, – C, H, O і N. Наприклад, амінокислоти, прості цукру, нуклеотиди і попередники жирних кислот. Ці молекули дають початок макромолекулам: нуклеїнових кислот, білків, полісахаридів, жирним кислотам. Крім того, малі молекули можуть розщеплюватися в клітці до простих сполук, і енергія їх хімічних зв’язків використовуватиметься кліткою для багатьох процесів життєдіяльності. Так, глюкоза в процесі окислення розщеплюється до вуглекислого газу і води. Звільнена енергія акумулюється у формі двох найважливіших сполук клітини – АТФ і НАД · Н.
Прості цукру використовуються клітиною для побудови складних полісахаридів, які є запасними речовинами. У тваринній клітині речовина запасу глікоген, а в рослинній – крохмаль. Мономером цих речовин служить глюкоза. Целюлоза, головний компонент оболонки рослинних клітин, теж є полімером, побудованим з простих цукрів.
Амінокислоти є будівельним матеріалом для синтезу гігантських лінійних полімерів – білків. У білках зазвичай зустрічається 20 різних амінокислот. Всі амінокислоти мають спільну особливість у будові молекул: карбоксильну групу (-СООН) і аміногрупу (-NH2), пов’язані з одним і тим же вуглецевим атомом.
Нуклеотиди при полімеризації утворюють РНК і ДНК. До складу нуклеотиду входить азотна основа, пов’язане з пятиуглеродного цукром (рибозой або дезоксирибозою), який у свою чергу несе ще й фосфатну групу. Піримідинові азотисті основи – цитозин, тимін і урацил – є похідними шестичленного кільця. Пуринові основи (гуанін і аденін) доповнені другим п’ятичленних кільцем. Нуклеотид має назву, яка відповідає азотистій підставі:

Роль нуклеотидів в клітці пов’язана не тільки з нуклеїновими кислотами. Основний носій енергії в клітині – АТФ, має у своєму складі азотистих основ аденін, поєднане з рибозой, до якої послідовно приєднані три залишку фосфорної кислоти. Інше похідне аденина – циклічний аденозинмонофосфат (цАМФ) – служить унікальним внутрішньоклітинним сигналом і регулятором швидкості безлічі реакцій у клітині.
Основну роль в метаболізмі клітин відіграють гігантські полімерні макромолекули – білки, нуклеїнові кислоти (ДНК і РНК), жирні кислоти та вуглеводи.

Питання
1. Перелічіть малі органічні молекули цитоплазми клітин.
2. Яка роль глюкози в клітці?
3. Назвіть речовини запасу рослинної і тваринної клітини.
4. Яка роль амінокислот в клітці? У чому особливість їх будови?
5. Що таке нуклеотид?
6. Перелічіть і охарактеризуйте відомі вам нуклеотиди.
7. Яку роль нуклеотиди виконують в клітці?

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Відділи скелета людини