1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Хемосинтез – коротко

Хемосинтез – коротко

Хемосинтез – це процес синтезу органічних сполук за рахунок хімічної енергії неорганічних сполук. Цей процесс був відкритий видатним російським вченим С. Н. Виноградським в 1887 році.
До хемосинтетиков (хемотрофов) відносяться в основному бактерії: нитрифицирующие, серобактерии, залізобактерії та ін. Вони існоль-товують енергію окислення сполук азоту, сірки, іонів заліза відповідно. При цьому донором електронів вистунает не вода, а інші неорганічні речовини.
Так, нитрифицирующие бактерії окислюють утворений з атмосферного азоту бактеріями аміак до нітритів і нітратів. Джерелом вуглецю для синтезу органічних сполук у всіх автотрофних бактерій виступає вуглекислий газ.
Хемосинтезирующие бактерії найбільш значну роль відіграють у біогеохімічних циклах хімічних елементів в біосфері, так як в процесі їх життєдіяльності утворилися поклади багатьох корисних копалин. Крім того, вони є джерелами органічної речовини на планеті, тобто продуцентами, а також роблять доступним цілий ряд неорганічних речовин і для рослин, і для інших організмів.

ПОДІЛИТИСЯ: