Характеристика структури молекул білка

Білки, крім складного складу, характеризуються і складною будовою білкових молекул. Розрізняють чотири види структур білкових молекул.

1. Первинна структура характеризується порядком розташування залишків альфа- амінокислот в поліпептидному ланцюзі. Наприклад, тетрапептид (поліпептид, що утворився при поліконденсації чотирьох молекул амінокислоти) ала -фен – тиро – серин являє собою послідовність залишків аланіну, фенілаланіну, тирозину і серину, пов’язаних один з одним пептидним зв’язком.

2. Вторинна структура білкової молекули являє собою просторове розташування поліпептидного ланцюга. Воно буває різним, але найбільш поширеною є альфа- спіраль, що характеризується певним «кроком» спіралі, розмірами і відстанню між окремими витками спіралі.
Стійкість вторинної структури білкової молекули забезпечується виникненням різних хімічних зв’язків між окремими витками спіралі. Найважливіша роль серед них належить водневого зв’язку (реалізується за рахунок втягування ядра атома водню груп – NH2 або = NH в електронну оболонку атомів кисню або азоту), іонної зв’язку (реалізується за рахунок електростатичного взаємодії іонів – СОО – і – NH +3 або = NH +2) та інших видів зв’язку.

3. Третинна структура молекул білка характеризується просторовим розташуванням альфа- спіралі, або іншої структури. Стійкість таких структур обумовлюється тими ж видами зв’язку, що і вторинна структура. У результаті реалізації третинної структури виникає « субодиниця» білкової молекули, що характерно для дуже складних молекул, а для відносно простих молекул третинна структура є кінцевою.

4. Четвертичная структура білкової молекули являє собою просторове розташування субодиниць молекул білка. Вона характерна для складних білків, наприклад гемоглобіну.
Розглядаючи питання про структуру білкових молекул, необхідно розрізняти структуру живого білка – нативну структуру і структуру мертвого білка. Білок в живій речовині (нативний білок) відрізняється від білка, піддалося впливу, при якому він може втратити властивості живого білка. Неглибоке вплив називають денатурацією, при якій надалі властивості живого білка можуть відновлюватися. Одним з видів денатурації є оборотна коагуляція. При незворотною коагуляції нативний білок перетворюється на «мертвий білок».

Посилання на основну публікацію