Характеристика, роль та формування клітинних лізосом

Лізосоми є органелами, які зустрічаються в більшості клітин тварин і здійснюють функцію травних ферментів в клітині.

Що таке лізосоми?

Лізосоми являють собою сферичні мембранні мішечки кислих гідрологічних ферментів, які здатні перетравлювати клітинні макромолекули. Лізосомальних мембрана допомагає зберегти кисле середовище всередині органели і відокремлює травні ферменти від решти частини клітини.

Лізосомні ферменти виробляються білками з ЕПР і укладені в везикули з допомогою апарату (комплексу) Гольджі.

Лізосомні ферменти

Лізосоми містять різні гідролітичні ферменти (близько 50 різних типів), які здатні перетравлювати нуклеїнові кислоти, полісахариди, ліпіди і білки. Внутрішня частина лізосоми постійно підтримується кислому, так як ферменти найкраще працюють в кислому середовищі. Якщо цілісність лізосоми порушена, ферменти не зроблять істотного шкоди в нейтральному цитозоле клітини.

Утворення

Лізосоми утворюються в результаті злиття везикул з комплексу Гольджі з ендосомамі. Ендосоми – це везикули, які утворюються ендоцитозу, оскільки ділянка плазматичної мембрани затискається і інтерналізуются кліткою. У цьому процесі позаклітинний матеріал поглинається клітиною. У міру того як ендосоми дозрівають, вони стають відомими як пізні ендосоми.

Пізні ендосоми зливаються з транспортними везикулами з Гольджі, які містять кислотні гідролази. Після злиття, ці ендосоми в кінцевому підсумку перетворюються в лізосоми.

Функції лізосом

Лізосоми діють як «сміттярі» клітини. Вони беруть участь в рециркуляції органічного матеріалу клітини і внутрішньоклітинного перетравлення макромолекул.

Деякі клітини, такі як лейкоцити, мають набагато більше лізосом, ніж інші. Ці клітини знищують бактерії, мертві клітини, ракові клітини і сторонні речовини за допомогою клітинного перетравлення. Макрофаги поглинають речовину фагоцитозу і укладають його в везикулу, звану фагосом.

Лізосоми в макрофаге зливаються з фагосомою, вивільняючи свої ферменти і формуючи так звану фаголісосому. Інтерналізована матеріал перетравлюється в фаголісосоме. Лізосоми також необхідні для деградації внутрішніх клітинних компонентів, таких як органели. У багатьох організмах лізосоми беруть участь в запрограмованої загибелі клітин.

Дефекти лізосоми

У людей на лізосоми можуть впливати різні спадкові стану. Ці генні мутації викликають такі хвороби, як Помпе, альтернативною назвою синдрому Херлера і хвороба Тай-Сакса. У людей з цими порушеннями відсутній один або кілька лізосомних гідролітичних ферментів. Це призводить до порушення нормального метаболізму макромолекул в організмі.

Схожі органели

Як і лізосоми, пероксісоми є пов’язаними з мембраною органеллами, які містять ферменти. Пероксисомні ферменти продукують пероксид водню в якості побічного продукту. Вони беруть участь щонайменше в 50 різних біохімічних реакціях в організмі. Пероксисоми допомагають детоксіфіціровать алкоголь в печінці, утворюють жовчну кислоту і розкладають жири.

Посилання на основну публікацію