1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Характеристика консументів і продуцентів

Характеристика консументів і продуцентів

Продуценти – це організми, здатні виробляти (продукувати) органічну речовину з неорганічних речовин. У природних співтовариствах роль продуцентів найчастіше виконують рослини, дуже рідко – деякі прокаріотів, здатні до фотосинтезу або хемосинтезу. Таким чином, характеристика А відноситься до групи 2.

Ланцюги харчування зазвичай починаються з продуцентів, тобто з рослин. Оскільки зазначено, що ланцюг харчування пасовищний, то однозначно в якості першої ланки вона містить рослинні організми. Значить, характеристика Б належить продуцентів. Бувають спільноти, в яких рослин немає (наприклад, в океанічних глибинах, в грунті). Сюди органічні речовини надходить ззовні, а ланцюга харчування включають тільки консументів і редуцентів.

Гетеротрофи – це організми, які харчуються або продуцентами, або іншими консументами. До консументам відноситься більшість тварин (деякі є редуцентамі, що харчуються мертвою органічною речовиною). Отже, характеристика В відноситься до консументам.

Характеристика Г фактично дублює А і мабуть покликана заплутати. Хоча можна угледіти певну тонкість. Тільки автотрофні організми створюють органічну речовину з неорганічних. Однак все організми створюють органіку, розщеплюючи органічні речовини, що надходять з їжею. Після цього заново синтезують «свої» складні органічні речовини. Однак в біології (особливо в екології при розгляді природних спільнот) прийнято вважати, що створюють органічну речовину тільки автотрофи (рослини, фотосинтезуючі і хемосинтезирующие прокаріоти).

Поняття «автотрофи» і «продуценти» об’єднують одні й ті ж групи організмів. Однак термін «автотрофи» переважно вживається при вивченні будови і фізіології організмів. «Продуцент» – це екологічний термін.

Автотрофи поділяються на фототрофів і хемотрофів. Перші для синтезу органічних речовин використовують енергію сонячного світла (від слова «фотони»). Другі – енергію, що виділяється в результаті хімічних (тому й «хемо») окислювальних реакцій.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Пробіотики