Характеристика гексоз

Гексози – це моносахара, молекули яких містять шість атомів вуглецю. Загальна формула гексоз С6 (Н2O) 6 або С6Н12O6. Все різноманіття гексоз є ізомерами, відповідними наведеною вище формулою. Серед гексоз існують і кетози, і альдози, і альфа- і бета -форми молекул, откритоцепние і циклічні форми, пиранозного і фуранозних циклічні форми молекул. Найбільше значення в природі мають глюкоза і фруктоза, які коротко розглянуті нижче.

1. Глюкоза. Як і будь гексоза, вона має загальну формулу С6Н12O6. Вона відноситься до альдози, тобто містить альдегідну функціональну групу і 5 гідроксідних груп (характерних для спиртів), отже, глюкоза – це багатоатомний Альдегідоспирти (ці групи містяться в откритоцепной формі, в циклічній формі альдегідна група відсутня, так як перетворюється на гідроксидні групу, яка називається « глюкозидні гідроксидом»). Циклічна форма може бути як пятичленной (фуранозной), так і шестичленного (пиранозной). Найбільше значення в природі має пиранозного форма молекули глюкози. Циклічна пиранозного і фуранозних форми можуть бути як альфа-, так і бета- формами, що залежить від розташування глюкозидні гідроксиду щодо інших гідроксідних груп в молекулі.
За фізичними властивостями глюкоза – тверде біла кристалічна речовина солодкого смаку (інтенсивність цього смаку подібна сахарозі), добре розчинна у воді і здатне до утворення перенасичених розчинів (« сиропів»). Так як в молекулі глюкози містяться асиметричні атоми вуглецю (тобто атоми, з’єднані з чотирма різними радикалами), то розчини глюкози мають оптичну активність, тому розрізняють D- глюкозу і L- глюкозу, що мають різну біологічну активність.
З біологічної точки зору, найбільш важлива здатність глюкози до легкого окисленню за схемою:
С6Н12O6 (глюкоза) ? (проміжні стадії) ? 6СO2 + 6Н2O.

Глюкоза – важливе в біологічному сенсі з’єднання, оскільки воно за рахунок свого окислення використовується організмом як універсального поживної речовини і легкодоступного джерела енергії.

2. Фруктоза. Це кетоза, її загальна формула С6Н12O6, тобто вона ізомер глюкози, для неї характерні откритоцепная і циклічні форми. Найбільше значення має бета- Б- фруктофуранози або скорочено – бета- фруктоза. З бета- фруктози і альфа- глюкози виходить сахароза. У певних умовах фруктоза здатна перетворюватися в глюкозу при реакції ізомеризації. За фізичними властивостями фруктоза нагадує глюкозу, але солодше її.

Посилання на основну публікацію