Характеристика еколого-біологічної ролі вуглеводів

Узагальнюючи розглянутий вище матеріал, що відноситься до характеристики вуглеводів, можна зробити наступні висновки про їх еколого-біологічної ролі.

1. Вони виконують будівельну функцію як в клітинах, так і в організмі в цілому за рахунок того, що входять до складу структур, що утворюють клітини і тканини (особливо це характерно для рослин і грибів), наприклад, клітинні оболонки, різні мембрани і т. д., крім того, вуглеводи беруть участь в утворенні біологічно необхідних речовин, що утворюють ряд структур, наприклад в освіті нуклеїнових кислот, що становлять основу хромосом; вуглеводи входять до складу складних білків – глікопротеїдів, що мають певне значення у формуванні клітинних структур і міжклітинної речовини.

2. Найважливішою функцією вуглеводів є трофічна функція, яка полягає в тому, що багато з них є продуктами харчування гетеротрофних організмів (глюкоза, фруктоза, крохмаль, сахароза, мальтоза, лактоза та ін.) Ці речовини в комплексі з іншими сполуками утворюють харчові продукти, що використовуються людиною (різні крупи; плоди та насіння окремих рослин, що включають в свій склад вуглеводи, є кормом для птахів, а моносахара, вступаючи в цикл різних перетворень, сприяють утворенню як власних вуглеводів, характерних для даного організму, так і інших органо-біохімічних з’єднань (жирів, амінокислот (але не їх білків), нуклеїнових кислот і т. д.).

3. Для вуглеводів характерна і енергетична функція, яка полягає в тому, що моносахара (зокрема глюкоза) в організмах легко окислюються (кінцевим продуктом окислення є СO2 і Н2O), при цьому відбувається виділення великої кількості енергії, що супроводжується синтезом АТФ.

4. Їм властива і захисна функція, яка полягає в тому, що з вуглеводів виникають структури (і певні органели в клітці), що захищають або клітку, або організм в цілому від різних пошкоджень, у тому числі і механічних (наприклад, хитнув покриви комах, що утворюють зовнішній скелет, оболонки клітин рослин і багатьох грибів, що включають целюлозу і т. д.).

5. Велику роль відіграють механічна і формотворна функції вуглеводів, що представляють собою здатність структур, утворених або вуглеводами, або в поєднанні їх з іншими сполуками, надавати організму певну форму і робити їх механічно міцними; так, клітинні оболонки механічної тканини і судин ксилеми створюють каркас (внутрішній скелет) деревних, чагарникових і трав’янистих рослин, хітином утворений зовнішній скелет комах і т. д.

Посилання на основну публікацію