Характеристика царства рослини

Характерні ознаки рослин. Як відрізнити представників царства Рослини від представників інших царств живої природи? Рослини бувають одноклітинні, що складаються тільки з однієї клітини, колоніальні, утворені однаковими, з’єднаними між собою клітинами. Існують також і багатоклітинні рослини. Їх тіло складається з значної кількості різних клітин, що забезпечують різні процеси життєдіяльності. Одні з них покривають поверхню рослини і захищають його, інші сприяють підтримці форми тіла, треті транспортують воду і поживні речовини або ж запасають їх. Такі групи схожих між собою клітин утворюють тканини. Тканина – це група клітин, що мають подібну будову і виконують загальні функції.

У багатьох рослин тканини утворюють органи. Орган – це частина організму, що має певну будову, що займає певне положення і виконує певні функції.

Рослини переважно зелені, але іноді можуть бути пофарбовані і в інші кольори. Наприклад, існують водорості червоного, бурого, жовтого та інших квітів. Забарвлення рослин визначається наявністю в їх клітках особливих сполук – барвників, які називають пігментами (від лат. Пігментум – фарба). Найбільш поширений пігмент рослин – зелений хлорофіл (від грец. Хлорос – зелений – і Філлон – лист). Хлорофіл виконує в рослині надзвичайно важливу роль: він уловлює промені і забезпечує засвоєння їх енергії. Це необхідна умова здійснення фотосинтезу (від грец. Фотос – світло – і сінтезіс – з’єднання) – процесу утворення органічних сполук з неорганічних за рахунок енергії світла. У ході фотосинтезу рослини виділяють кисень, яким ми дихаємо. Таким чином, зелені рослини забезпечують існування життя на нашій планеті.

Отже, запам’ятаємо: головною характерною особливістю представників царства Рослини є їх здатність до фотосинтезу.

Різноманітність рослин. Сучасних видів рослин нараховують понад 300 тис. Залежно від особливостей будови представників царства Рослини традиційно підрозділяють на вищі і нижчі. До нижчих рослин належать різні групи водоростей, оскільки вони мають відносно просту будову. Тіло водоростей складається з однієї або багатьох клітин, але воно не подразделено на органи. Як правило, у водоростей відсутні і тканини.

Представники вищих рослин мають тканини і органи. До них відносяться мохи, хвощі, плауни, папороті, голонасінні і покритонасінні.

За особливостями будови надземної частини серед вищих рослин виділяють певні життєві форми: трави, чагарники, дерева.

Посилання на основну публікацію