Характеристика біологічної ролі деяких аніонів

Найбільше значення мають аніони Н2РО-4, НРО2-4, Сl-, I-, РО3-4, Вг-, F-, НСО-3, NO-3, SО2-4 і ряд ін Коротко розглянемо роль деяких з цих іонів в різних організмах.

1. Нітрат-і нітрит-іони (NO-3, NO-2, відповідно).

Іони, що містять азот, відіграють велику роль в організмах рослин, так як в своєму складі містять зв’язаний азот і використовуються (поряд з катіонами амонію – NH +4) для синтезу азотвмісних «речовин життя» – білків і нуклеїнових кислот. При надходженні надлишку цих іонів в організм рослини вони накопичуються в них і, потрапляючи (у складі їжі) в організм людини і тварин, можуть викликати порушення в обміні речовин цих організмів («нітратне і нітритного отруєння»). Це робить необхідним оптимальне використання азотних добрив при їх внесенні в грунт.

2. Гідро-і дигідрофосфат-іони (НРО2-4, Н2РО4 – відповідно).
Ці іони беруть участь в обміні речовин і є необхідними при синтезі нуклеїнових кислот, моно-, ди-і тріаденозін-фосфатів, які грають велику роль в енергетичному обміні і синтезі органічних речовин в різних організмах (рослинних, тварин та ін.) Дані іони беруть участь у підтримці кислотно-лужної рівноваги, зберігаючи в певних межах сталість реакції середовища.

3. Сульфат-іони (SO24) – джерело сірки, необхідний для синтезу сірковмісних природних альфа-амінокислот, що використовуються при отриманні білків. Необхідні для процесів синтезу деяких вітамінів, ферментів (в організмах рослин). В організмах тварин сульфат-іони є продуктом реакцій знешкодження хімічних сполук, що утворюються в печінці.

4. Галогенід-іони (Сl– хлорид-іони, Вг – бромід-іони, I– йодид-іони, F– фторид-іони). Вони є противоионами для катіонів (особливо Сl-), тобто створюють нейтральну систему з катіонами. Система іонів (катіонів та аніонів) створює разом з водою осмотичний тиск і тургор; хлорид-іони ставляться до макроелементів для тварин, а інші галогенид-іони є мікроелементами, тобто необхідні будь-яким організмам в невеликих (мікро-) кількостях. Значення йодид-іонів полягає в тому, що вони входять до складу найважливішого гормону – тироксину, а надлишок і недолік цих іонів призводить до появи різних захворювань у людини (миксидема і базедова хвороба). Фторид-іони впливають на обмін в кісткової тканини зубів, бромід-іони входять до складу хімічних сполук, що містяться в гіпофізі.

Посилання на основну публікацію