1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Біологія
 3. Взаємодія генів — доповідь

Взаємодія генів — доповідь

Прояв ознак організму залежить не тільки від успадкованих генів, але і від того, як гени взаємодіють між собою. Генотип містить інформацію про певні ознаки, але вони можуть не проявлятися у фенотипі, а також проявлятися по-різному, в залежності від того, як взаємодіють гени.

Алельна взаємодія

Кожна хромосома має гомологичну хромосому, отриману від другого з батьків. У цих хромосомах симетрично розташовані алельних гени, що визначають альтернативні ознаки.

Як в фенотипі проявиться той чи інший успадкований ознака – залежить від типу взаємодії генів.

Домінування

Домінування буває повним і неповним.

У разі повного домінування проявляється ознака аллельного гена, званого домінантним (А).

Альтернативний ознака називається рецесивним (а) і проявляється тільки при відсутності домінантного.
При неповному домінуванні з’являється новий, проміжний ознака. Наприклад, у деяких рослин червоний колір (А) пелюсток домінує над білим (а).

Якщо при повному домінуванні пелюстки або червоні (АА і Аа), або білі (аа), то при неповному гетерозигота Аа матиме рожеві пелюстки.

Кодомінування

При спадкуванні 4 групи крові працює принцип Кодомінування – коли алельні гени Iᵇ і Iᵃ діють спільно і жоден з них не є домінантним або рецесивним.

Наддомінування

Якщо у гетерозигот ознака проявляється сильніше, ніж у будь-який гомозиготи, то такий тип генного взаємодії називають Наддомінування.

АА ˂ Аа ˃ аа

Наприклад, у дрозофіли є гени, що визначають тривалість життя. Ознака проявляється таким чином:

 • аа – нежиттєздатні особини;
 • АА – особини з нормальною тривалістю життя;
 • Аа – підвищена тривалість життя.

Множинний алелізм

У деяких популяціях ознаки кодуються НЕ парою алельних генів, а декількома алелями, що виникли в результаті мутацій. Таких алелей може бути кілька десятків.

При цьому можливі різні типи взаємодії генів. Гени можуть перебувати у відносинах повного і неповного домінування.

З ˃ сᵃ ˃ сᵇ ˃ з

Ген З домінує над будь-яким геном, ген сᵃ домінує над усіма, крім С і т. Д. Ген з проявляється тільки в гомозиготному стані (сс).

Неалельні взаємодії

Неалельні гени також впливають один на одного.

Прикладами таких впливів є:

 • плейотропія;
 • епістаз;
 • полімерія;
 • компліментарність.

Плейотропна дія полягає у впливі одного гена на кілька ознак. Наприклад, у запашного горошку один і той же ген визначає:

 • пурпурну забарвлення пелюсток;
 • пігментацію прилистників;
 • темне забарвлення плодів.

Плейотропний ефект широко поширений в природі.

Епістатичний взаємодія – це придушення генів однієї алельних пари генами іншого алельних пари.
Воно буває:

 • домінантне (А ˃ В);
 • рецесивне (аа ˃ В).

При полімерному спадкуванні кілька неалельних генів контролюють одна ознака, причому ступінь його вираженості може залежати від числа домінантних генів (кумулятивний ефект), або не залежати.

Комплементарна взаємодія називають також додатковим, тому що при ньому неалельні гени спільно визначають ознака. Це може відбуватися навіть якщо один з них або обидва окремо не кодують така ознака.

При неалельні взаємодії працюють ті ж принципи домінування і Кодомінування. Так, комплементарна взаємодія по суті є Кодомінування, а епістаз – неалельні домінуванням.

ПОДІЛИТИСЯ: