Взаємодія декількох генів між собою

 Взаємодія генів має найважливіше значення для процесу розвитку живого організму. Наприклад, така характеристика, як зростання, є комплексним генетичним ознакою. В кінці 19 століття Френсіс Гальтон провів дослідження, в результаті яких була відзначена зв’язок між зростанням дітей і середнім показником зростання їх батьків. Але при цьому зв’язок не є абсолютною і іноді можна спостерігати значні коливання. Так була виявлена генетична мінливість і проведена паралель між впливом навколишнього середовища і розвитком організму.

 

Живий організм є носієм величезної кількості генів, а при злитті статевих гамет злиття цих генів є незалежним. Таким чином, спадкування генів не має прямого зв’язку між ними, а відбувається випадковим чином. Наприклад, повертаючись до прикладу з горохом, який колір горошку успадковує рослина (зелений або жовтий) не впливає на те, який колір квітки у нього буде (білий або фіолетовий). Даний феномен отримав назву «Закону незалежного успадкування» (Закон розщеплення ознак) або «Другий закон Менделя». Алелі різних генів перемішуються для отримання потомства з найбільш унікальним набором геном. Щодо людей цей закон можна ілюструвати таким чином: кароока та чорнява мати невеликого зростання і світловолосий і світлоокий батько високого зросту можуть мати світловолосу і темноглазую дочка високого зросту.

Також в генетиці визначають таке поняття, як епістаз. Епістаз – це залежність активності одного гена від варіації інших. Розглянемо це явище на прикладі рослини пупочника весняного. У нього є ген, який відповідає за наявність якого-небудь квітки у рослини або наявності білої квітки. Якщо рослина буде мати дві алелі білого кольору, то квітка буде білим. Якщо ж є тільки одна алель білого кольору або її немає зовсім, то тоді буде грати роль, алелі якого кольору квітки переважають у гені – блакитного або пурпурного.

 

Спадковість – це міра того, скільки ознак і особливостей передає один організм іншому. Вимірювання ступеня спадковості – поняття відносне. Часто змінюваної середовищі спадковість має більший вплив на загальну ступінь мінливості. Саме цей аспект спадковості і мінливості пояснює той факт, що в Нігерії ймовірність успадкування ознаки зростання становить лише 62%, а в США цей показник досягає 89%.

Посилання на основну публікацію