Вуглеводи: властивості та функції

2. Які біологічні функції виконують моносахариди? Дисахариди? Наведіть приклад.

Такі моносахариди як рибоза і дезоксирибоза входять до складу найважливіших сполук клітини – РНК (рибоза), ДНК (дезоксирибоза). Глюкоза – основне джерело енергії для клітин, вона міститься в клітинах всіх живих організмів. Фруктоза у вільному вигляді присутня в вакуолях клітин рослин. Багато фруктози міститься в ягодах, фруктах, меді. Олігосахариди. У рослинах сахароза служить розчинним резервним вуглеводом, а також транспортною формою продуктів фотосинтезу, яка легко переноситься по рослині. Мальтоза у великих кількостях міститься в проростаючих насінні злаків. Лактоза є найважливішим вуглеводним компонентом молока ссавців.

3. Чим обумовлена ​​різноманітність олігосахаридів і полісахаридів?

Різноманітність олігосахараідов і полісахаридів зумовлено розмаїттям моносахаридів, які можуть входити до їх складу. Також моносахариди можуть з’єднаються різними способами, включати різну кількість моносахаридів.

4. Як змінюється смак вуглеводів і їх розчинність у воді зі збільшенням молекулярної маси?

Моносахариди і олігосахарид добре розчиняються у воді і мають солодкий смак. Полісахариди не мають солодкого смаку і нерозчинні у воді. Значить при збільшенні молекулярної маси зникає солодкий смак і знижується здатність розчиняться у воді.

5. Чому промороженого картопля незабаром після відтавання набуває солодкуватий смак?

Запасним вуглеводом у рослин є крохмаль. При відтаванні картоплі крохмаль розщеплюється до глюкози, яка має солодкий смак.

6. Порівняйте за різними ознаками крохмаль, целюлозу і глікоген. У чому проявляється їх схожість? У чому полягають відмінності?

Подібність: целюлоза, глікоген, крохмаль мають лінійну структуру. Відмінності: крохмаль синтезується в клітинах рослин, виконує запасаючих функцію. У грибів, тварин і людини резервним (запасним) вуглеводом є глікоген. В оболонках клітин рослин (клітинних стінках) міститься целюлоза – міцний, волокнистий, нерозчинний у воді полісахарид. Деревина, волокна бавовнику складаються в основному з целюлози.

7. Чому глюкоза в організмі тварин і людини зберігається у формі глікогену, а не у вигляді власне глюкози, хоча синтез глікогену вимагає додаткових витрат енергії?

Глікоген, як і інші полісахариди, практично не розчиняється у воді, він зберігається в твердому стані і не має настільки високою реакційною здатністю як, глюкоза, що дозволяє гликогену запасатися в організмі.

8. Крохмаль у клітинах рослин і глікоген у клітинах тварин виконують одну й ту ж функцію – запасаючу. Основний компонент крохмалю – розгалужений полісахарид амилопектин. Глікоген подібний амілопектину, проте має меншу молекулярну масу і більш розгалужену структуру. Яке біологічне значення зазначених особливостей глікогену?

Глікоген є постачальником глюкози в організмі тварин. За своєю будовою він схожий з крохмалем, але має більш розгалужену структуру, що дозволяє відщепилася більшій кількості залишків глюкози за одиницю часу. Оскільки тварини активніші ніж рослини, то їм потрібно більше енергії за одиницю часу.

Посилання на основну публікацію