Вплив положення або рухів тіла на людину

Визначення впливу положень або рухів тіла на організм людини враховує вплив вправ на кісткову систему, рухливість у суглобах, розвиток м’язів, поставу тіла, стан стопи, а також на інші органи і системи. 

Таким чином, анатомічний аналіз положень і рухів людини, а також виконуваних фізичних вправ має сприяти оптимізації методів фізичного впливу на організм людини (у тому числі в лікувальних цілях та в інтересах реабілітації), допомагати розробці методичних рекомендацій для більш ефективного та економічного використання резервних можливостей організму, сприяти вдосконаленню спортивної техніки і гармонійному розвитку організму людини.

АНАЛІЗ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

Основними рухами верхньої кінцівки під час занять фізичною культурою і спортом є наступні:
1. Наближення до тулуба якого предмета (наприклад, весла у веслуванні).
2. Відштовхування від тулуба якого предмета (при штовханні ядра, вичавлюванні штанги та ін.)
3. Виконання ударів (наприклад, по противнику в боксі).

4. Махові рухи для збільшення радіусу обертання і швидкості руху предмета (при метанні диска, гранати).
5. Рухи, пов’язані з опорною функцією (у стійці на кистях, упорі на паралельних брусах).
6. Наближення тулуба до площі опори чи віддалення від неї (при підтягуванні і опусканні на перекладині, на кільцях, при згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи).
7. Локомоторні руху (у плаванні, коли верхня кінцівка використовується для відштовхування тіла від навколишнього середовища, в ходьбі, бігу та стрибках при поступальному русі всього тіла).
Найбільш важливою частиною верхньої кінцівки – хватальним і утримує органом – є кисть. Її велика рухливість пояснюється значною кількістю»ступенів свободи», якими вона володіє. Тільки три головних суглоба верхньої кінцівки – плечовий, ліктьовий і лучезап’ястний – дають кисті в цілому сім»ступенів свободи», тобто більше того, що необхідно для необмеженої рухливості кисті в тому просторі, який становить сферу доступного для неї дії. Рухи кисті, як і всієї верхньої кінцівки, характеризуються коордінірованість, чіткістю, швидкістю і різноманітністю.
У роботі верхньої кінцівки розрізняють два можливих місця опори. По-перше, верхня кінцівка може бути фіксована своєї проксимальної частиною при рухомий дистальної частини (ця можливість використовується в більшості рухів, коли тулуб щодо нерухомо). По-друге (але ця можливість використовується рідше), може бути фіксована кисть, в той час як тулуб щодо неї рухомо (підтягування і деякі інші рухи). У першому випадку м’язи працюють при проксимальної, або верхньої, опорі, а в другому – при дистальній, або нижньої, опорі.

Робота рухового апарату (кісток, суглобів, м’язів) верхньої кінцівки при виконанні нею основних перерахованих рухів неоднакова.

1. Під час наближення до тулуба якого предмета у м’язів верхньої кінцівки фіксованою частиною являйся їх місце початку, тобто проксимальний кінець: вони працюють при верхній опорі. Робота полягає у згинанні в ліктьовому суглобі, згинанні, а іноді розгинанні і відведенні в лучезапястном суглобі і для більшості рухів – в розгинанні і приведення плеча. Таким чином, при цих рухах працюючими є м’язи, що згинають передпліччя і кисть, розгинаючі і призводять плече. У суглобах, головним чином у променезап’ястковому, зменшується тиск однієї кістки на іншу. У зміцненні променевозап’ястного суглоба велику роль, крім зв’язкового апарату, грають м’язи.
2. При відштовхуванні від тулуба якого предмета збільшується відстань по прямій між проксимальним і дистальним кінцями верхньої кінцівки; відбуваються розгинання в ліктьовому, згинання в плечовому і променезап’ястковому суглобах. М’язами, працюючими при цьому русі, є згиначі плеча, розгиначі передпліччя, а також згиначі кисті і пальців Одночасно відбувається рух пояса верхньої кінцівки вперед або вгору, в якому беруть участь відповідні групи м’язів. У суглобах верхньої кінцівки при цьому русі збільшується тиск однієї суглобової поверхні на іншу.
3. При виконанні ударів руху верхньої кінцівки можуть бути різноманітними. Так, прямий удар справа в боксі за характером рухів подібний з тими, які виконуються при відштовхуванні предмета від тулуба. Кисть з зігнутими в кулак пальцями завдає удар головним чином головками п’ясткових кісток і тильною поверхнею проксимальних фаланг. Велику роль при цих рухах, крім м’язів верхньої кінцівки, зокрема, триголового м’яза плеча і великий грудний, грають м’язи пояса верхньої кінцівки, особливо передній зубчастий.
4. При махових рухах (в різних видах метання) рука утримується в випрямленій положенні. Попереднє відведення її назад, тобто замах, збільшує ступінь розтягування м’язів, що проводять рух пояса верхньої кінцівки вперед і руху в плечовому та інших суглобах самої руки. Попередньо розтягнуте положення м’язів сприяє збільшенню амплітуди їх подальшого укорочення у зв’язку з виникненням у них сил пружної деформації. Сама верхня кінцівка використовується для збільшення радіусу обертання снаряда (гранати, диска) відносно тулуба. Завдяки цьому відцентрова сила, що купується тілом під час обертання близько вертикальної осі. проходить через тулуб, зростає. М’язами, працюючими при метанні, в області верхньої кінцівки є головним чином ті. які приводять в рух у напрямку вперед пояс верхньої кінцівки і плечову кістку.

5. При використанні верхньої кінцівки в якості органу опори (наприклад, при стійці на кистях або в упорі на брусах) верхня кінцівка утримується в випрямленій положенні, завдяки, головним чином, згинанню в плечовому і ліктьовому суглобах і розгинанню в променезап’ястковому. Весь тягар тіла передається на опорну поверхню через кістки верхньої кінцівки. У цьому положенні кістки здавлюються по їх поздовжніх осях. Суглоби також знаходяться в стані здавлювання у вертикальному напрямку. Працюючими м’язами є розгиначі передпліччя (триголовий плеча і ліктьова), згиначі пальців і кисті, що оберігають кисть від надмірного переразгибания в лучезапястном суглобі і суглобах кисті. При використанні верхньої кінцівки в якості органу опори у висі на перекладині або на паралельних брусах в скороченому стані знаходяться переважно згиначі пальців, в той час як функції інших м’язів полягають головним чином в оберігання суглобів верхньої кінцівки від розтягування і в попередженні розбіжності їх суглобових поверхонь. У цьому положенні кістки верхньої кінцівки витримують навантаження не на стиск, а на розтяг.

6. Наближення і віддалення тулуба по відношенню до кисті виконується при дистальній опорі верхньої кінцівки. Як приклад можна навести підтягування і опускання у висі на перекладині або згинання та розгинання рук в упорі лежачи. При цьому два суміжних руху, наприклад, підтягування і опускання, виконуються одними і тими ж м’язами. Різниця в їх роботі полягає в тому, що при підтягуванні м’язи виконують долають роботу, а при опусканні поступається. Діючою силою при опусканні є сила тяжіння всього тіла, а м’язи регулюють вироблене цією силою рух. Якщо у висі на зігнутих руках на перекладині розслабити згиначі передпліччя, то й без участі м’язів тіло опуститься.
При підтягуванні працюючими м’язами є згиначі передпліччя, а також розгиначі плеча і приводять м’язи плеча. У упорі лежачи напружені в першу чергу триголовий м’яз плеча і згиначі плеча (передня частина дельтоподібного м’язи, велика грудна м’яз).
Розгляд положення м’язів верхньої кінцівки по відношенню до осей обертання в суглобах показує: що можливі різні варіанти прикріплення м’язів. Це має велике значення для рухів того чи іншого ланки. Чим ближче місце прикріплення м’яза до суглоба, тим менше її поводить момент, але більше швидкість руху ланки.
Те ж саме можна сказати про всіх м’язах верхньої кінцівки. Особливо це відноситься до м’язів, що прикріплюється до плечової кістки і йде до неї з тулуба (великий грудний, найширшої спини). Якщо вони прикріплені більш дистально на плечової кістки, то їх поводить момент і, отже, сила, з якою вони можуть приводити плече, будуть більше, ніж у тому випадку, коли місце їх прикріплення розташовано більше проксимально. Разом з цим амплітуда рухливості плеча за його відведення у першому випадку повинна бути трохи менше, ніж у другому.
7. Локомоторні рухи, пов’язані з переміщенням тіла в просторі, також забезпечуються верхньою кінцівкою. Це стосується в першу чергу до поступальним рухам у плаванні. Гребок рукою сприяє просуванню тіла, що у водному середовищі. У даному випадку верхня кінцівка представляє собою важіль, рухомим місцем опори якого є вода.
Що стосується локомоторной функції верхньої кінцівки при ходьбі і бігу, то своїми гойдаючими рухами в переднезаднемнапрямі рука зменшує обертальний компонент руху всього тіла. При стрибку верхня кінцівка також має значення локомоторного органу. Помах руками вгору в цьому випадку сприяє використанню маси верхньої кінцівки для поступального руху вгору всього тіла.
При розгляді верхньої кінцівки спереду можна помітити, що в супинировать стані передпліччя між плечем і передпліччям мається кут, відкритий назовні. Як правило, величина його у жінок менше, ніж у чоловіків.

В анатомії прийнято вивчати верхню кінцівку при супинировать положенні передпліччя, коли кістки його розташовані паралельно. Однак при спокійному положенні тіла, коли руки опущені, вони звернені своїми долонями поверхнями до тіла, а не допереду, тобто перебувають у пронирована, а у деяких людей навіть в гіперпронірованном положенні,

Ця особливість положення верхньої кінцівки при невимушеній поставі залежить від більшого тонусу м’язів-пронаторов в порівнянні з м’язами-супинаторами. Передпліччя, кисть і особливо пальці при невимушеній поставі зазвичай декілька; зігнуті. що можна поставити в зв’язок з великою тонусом м’язів-згиначів в порівнянні з м’язами-разгибателями.

Що стосується розташування м’язів, що проходять близько ліктьового суглоба, то відомо, що згиначі передпліччя розвинені сильніше, ніж його розгиначі. Це можна пов’язати з тим обставиною що в більшості випадків сила тяжіння чи якогось іншого опору протидіє роботі м’язів-згиначів передпліччя, в той час як його розгинанню сила тяжіння зазвичай, навпаки, сприяє. Розміщення м’язів на верхній кінцівці таке, що»корисна складова»згиначів і розгиначів більше, ніж пронаторов і супінаторів. Пояснюється це не тільки великим застосуванням згинальних рухів навколо поперечних осей в порівнянні з обертовими рухами навколо поздовжніх осей, але також і тим, що момент інерції всієї верхньої кінцівки по відношенню до поперечних осях обертання в суглобах значно більше, ніж момент інерції по відношенні: до поздовжніх осях. Цим також пояснюється значну перевагу таких м’язів, як двоголовий м’яз плеча, плечовий і триголовий м’яз плеча, над круглим і квадратним пронатором і супінатором передпліччя.
Відомою компенсацією меншого розвитку пронаторов і супінаторів передпліччя служать рухи співдружності плеча і пояса верхньої кінцівки. Наприклад, якщо проводиться форсована пронація або супінація передпліччя, особливо з подоланням якого опору, то плечова кістка не залишається нерухомою (це наочно видно по положенню і переміщенням її дистального кінця). У результаті відбувається не тільки пронація або супінація всій верхньої кінцівки, якщо вона е ліктьовому суглобі разогнута, але також відведення або приведення плеча, якщо передпліччя зігнуте.
Те ж саме можна сказати відносно співдружніх рухів і в області лопатки. Якщо при форсованих вращательньпх рухах передпліччя спостерігати положення лопатки, зокрема, її нижнього кута, то неважко помітити його зміщення то медіально, тс латерально. Докази наведеним міркувань дають спостереження за рухами у фехтуванні (випад, укол), плаванні (брас при виконанні гімнастичних вправ на коні та ін

Рука зіграла винятково важливу роль у процесі становлення людського роду, і не менш важлива роль належить їй у житті кожної людини. Недарма з часів глибокої давнини філософи і вчені приділяли велику увагу питанню про значення руки. Анаксагор (V століття до н.е.) вважав. що»людина розумний, бо він має руки». Лукрецію Кару (I століття до н.е.) належать слова:»Кисті у нас як служниці, і справа і зліва, щоб за допомогою їх робили те, що потрібно для життя». А Гален (II століття н.е.) писав:»У винагороду за свою наготу і беззбройного людина отримала руку. Подібно до того, як йому був даний розум, вища з усіх здібностей, точно так само він перевершив тварина володінням ручної кисті, цим інструментом з усіх інструментів». Ф.Енгельс науково обгрунтував роль праці в процесі походження людини і вказав на досить досконале розвиток руки,»яка є не тільки органом праці, вона також і продуктом його».

Посилання на основну публікацію