Вплив людини на навколишнє середовище

В даний час в середовищі, що оточує людину, відбуваються зміни, пов’язані з впливом науково-технічної революції і господарської діяльності людини. Це, перш за все, засмічення повітря, водойм, безгосподарне ставлення до землі та ін.

Засмічення атмосфери – газової оболонки Землі – одна з важливих екологічних проблем сьогодення. Відомо, яке важливе значення для будь-якого живого організму має повітря: без їжі людина може прожити місяць, без води – тиждень, без повітря – лічені секунди. Разом з тим те, чим ми дихаємо, піддається сильному впливу цілого ряду факторів – результатів інтенсивного розвитку таких виробництв, як:

  • паливно-енергетичного;
  • металургійного;
  • нафтохімічного та ін.

Паливо-енергетичний комплекс включає діяльність теплоелектростанцій, робота яких пов’язана з викидом в атмосферу окису сірки, азоту, що утворюються в процесі згоряння незбагаченого вугілля.

Не менш небезпечним забруднювачем повітря є підприємства металургійної промисловості, що викидають у повітря різні хімічні сполуки, особливо важких і рідкісних металів.

Небезпечним джерелом забруднення повітря стали і продукти переробки нафтохімічної промисловості, особливо вуглеводневі сполуки (метан та ін.)

Небезпечним забруднювачем повітря є тютюновий дим, з якого в повітря потрапляє, крім нікотину, велика кількість (близько 200) таких отруйних речовин, як:

  • чадний газ;
  • бензоперін та інші.

У результаті забруднення атмосфери виникли такі явища, як парниковий ефект – підвищення загальної температури на Землі; озонова діра, що утворюється в результаті порушення озонового шару в атмосфері оксидами азоту, що викидаються двигунами балістичних і космічних ракет; смог – накопичення шкідливих газів в нижніх шарах атмосфери в результаті посиленої роботи котелень, що працюють на вугіллі, мазуті, солярці, а також у результаті загазованості повітря автотранспортом; кислотні дощі – сполуки сірки та азоту повітря з водою і випадають на Землю у вигляді дощу (кислотного).

Такий “дощ” негативно впливає на шкіру, волосся, а також на розвиток рослин, прискорює корозію металів, руйнує гіпс, мармур, закислює водойми, ґрунти, що призводить до загибелі риб, лісів, тварин, що мешкають в них.

Основні організаційні та технологічні методи боротьби із забрудненням повітря полягають у наступному:

  • скорочення кількості електростанцій (ТЕС – теплових) за рахунок будівництва більш потужних, обладнаних новітніми системами очищення та утилізації газових і пилових викидів;
  • очищенні вугілля до його потрапляння на ТЕС;
  • заміні вугілля і мазуту на ТЕС екологічно чистим паливом – газом;
  • регулюванні двигунів внутрішнього згоряння в автомобілях, встановленням на них спеціальних каталізаторів для нейтралізації чадного газу, заміною шкідливого етилового бензину, що забруднює повітря свинцем, менш екологічно шкідливим.
Посилання на основну публікацію