Вплив екологічних факторів на організм

Екологічні фактори можуть надавати різні види впливу на організм, в залежності від їх поєднань:

  • Придушення. Один з факторів є визначальним і від нього залежить наскільки інших. Наприклад, якщо в грунті будь-якої елемент знаходиться в надлишку – він погіршує ступінь поглинання рослиною інших мінеральних речовин.
  • Взаємне посилення. Так, взаємопов’язаними є такі параметри, як рівень нітратів в грунті, її вологість і освітленість. При збільшенні будь-якого з них посилюється дія двох інших.
  • Антагонізм. Це тип взаємозворотнього придушення факторів. Наприклад, при збільшенні популяції знижується рівень забезпеченості окремого організму їжею, що призводить до зниження чисельності популяції.
  • Провокативність. Це складне поєднання негативних і позитивних факторів, при якому вони взаємно підсилюють один одного. Наприклад, раннє настання весни і підвищення температури призводить до того, що рослини можуть сильно постраждати від наступних заморозків.

У кожного фактора середовища є свої математично визначаються значення, звані:

  • точками максимуму і мінімуму – це значення (температури, вологості, кількості особин на кв. метр) при яких життєдіяльність організму можлива, але при перевищенні цих значень – немає;
  • точкою оптимуму – це показники, при яких організм відчуває себе найбільш комфортно.

Ступінь впливу факторів залежить від адаптивних можливостей організму, його стану в конкретний момент часу, генотипу.

Посилання на основну публікацію