Вплив абіотичних і біотичних факторів на мікроорганізми

Весь живий органічний світ являє собою єдність живих організмів і відповідних умов зовнішнього середовища. Під зовнішнім середовищем розуміється сукупність різних факторів, що впливають на організм. До числа таких факторів належать, наприклад, умови харчування і дихання, вплив інших організмів і т. д.

Умови зовнішнього середовища є провідними у розвитку всього органічного світу, бо всяке живе тіло виникло і продовжує будувати себе з певних умов зовнішнього середовища.
Активною стороною розвитку є живою органічний світ. Він активно обирає із зовнішнього середовища те, що потрібно йому для розвитку, і також активно протидіє впливу чужих йому умов.
Які ж умови зовнішнього середовища слід вважати найбільш сприятливими для живого організму ? Такими умовами є ті, з яких і при яких вперше виник організм. Іншими словами, кожен організм для свого індивідуального розвитку потребує тих же умовах, при яких протікало розвиток попередніх поколінь даного виду.

Зміна умов зовнішнього середовища в більшій чи меншій мірі відбивається на живому організмі і викликає з його боку активну протидію зраджує впливу. У цьому виявляється консерватизм живої природи, її прагнення зберегти свої спадкові властивості. Консерватизм спадковості є результатом злагодженості фізіологічних процесів в організмі, він забезпечує стійкість видів організмів і перешкоджає їх зміни під впливом умов зовнішнього середовища.
Проте, невідповідність зовнішніх умов даному організму може призвести або до його відмирання, або до зміни його колишніх властивостей і придбання нових. В останньому випадку виникли під впливом зовнішніх факторів зміни в організмі дозволяють йому пристосуватися до створилося умов і таким чином вижити. Ці зміни можуть бути незначними і втрачатися при усуненні викликала їх причини.
Якщо зміни глибокі і значні, а умови зовнішнього середовища продовжують підтримувати їх, то нові властивості можуть стійко закріпитися в організмі і передаватися у спадок поколінням. Ці нові властивості стають таким чином спадковими, тобто властивими організму за природою.
Набутими під впливом умов середовища властивостями пояснюється здатність одних мікроорганізмів успішно розвиватися в місцях спекотного клімату, інших – в полярних широтах, третіх – в солоних озерах і т. д.

Пристосування організмів до змінених умов життя і передача знову придбаних ознак потомству представляють собою закон живої природи. Відповідно з ним відбувається розвиток всього органічного світу. Спираючись на цей закон, людина шляхом штучного відбору і спрямованого виховання отримує тваринні організми, рослини і мікроорганізми з різними корисними властивостями. Особливо податливі в цьому відношенні мікроорганізми, так як їм властиві порівняно легка пристосовність до середовища проживання і швидкість розмноження, що дозволяє за короткий час виростити велику кількість поколінь.

Вивчення закономірностей мінливості мікроорганізмів має велике практичне значення, тому що з кожним роком розширюється їх промислове використання. Поряд з пошуками нових мікроорганізмів, що знаходяться в природі, і поліпшенням якості вже застосовуються виробничих рас мікроорганізмів важливе значення набуває виведення нових рас з наперед заданими властивостями.
Мічурінське вчення про можливість перетворення природи в потрібному для людини напрямі відкриває широкі перспективи в області виведення цінних рас мікроорганізмів. У результаті впливу на мікроорганізми різними факторами зовнішнього середовища можна розхитати їх спадкові властивості і вмілим підбором відповідних умов отримати види з потрібними ознаками.
Таким шляхом отримано чимало цінних для виробничих цілей мікроорганізмів. Виведено дріжджі, більш активно зброджують різні цукру; спиртостійкі дріжджі, що дають більший вихід спирту; дріжджі, провідні бродіння при високих концентраціях цукру; оцтовокислі бактерії, що витримують підвищену концентрацію оцтової кислоти при її отриманні за допомогою цих бактерій, і т. д.
Методом спрямованого виховання отримані культури ряду хвороботворних бактерій, які втратили здатність викликати захворювання. З таких культур ослаблених бактерій готують лікувальні препарати (вакцини) проти відповідних заразних хвороб (сибірської виразки, бруцельозу, туляремії та ін.)

Впливом різних факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми можна придушити їх життєдіяльність або викликати їх загибель, що дуже важливо для збереження якості продовольчих товарів.

Таким чином, вивчення впливу різних факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми має велике значення як з точки зору промислового використання мікроорганізмів, так і боротьби з шкідливими представниками мікросвіту.

Умови або фактори зовнішнього середовища, що роблять вплив на життєдіяльність мікробів, поділяються на фізичні, хімічні та біологічні.

Вплив фізичних факторів

До числа фізичних факторів, що роблять вплив на мікроорганізми, відносяться температура, вологість середовища, концентрація розчинених речовин у середовищі, світло, електромагнітні хвилі і

Посилання на основну публікацію