1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Біологія
 3. Водорості — види і назви, особливості будови, розмноження

Водорості — види і назви, особливості будови, розмноження

Водорості – екологічна група організмів, що мешкають здебільшого у водному середовищі. Група різнорідна і включає в себе як одноклітинних, здатних утворювати колонії, так і багатоклітинні організми.

Розділ біології, що займається вивченням представників різних видів водоростей, називається альгологією.

Різні водорості

Класифікація живих організмів відносить більшість водоростей до царства рослин. Виняток являють собою синьозелені види, які займають в класифікації особливе місце: вони віднесені до царства бактерій і є прокаріотичними (не мають клітинного ядра) організмами.

Велика сукупність рослинних водорослевих організмів підрозділяється на наступні відділи:

 • глаукофітові;
 • червоні (відомо, що цикл життя деяких червоних видів пов’язаний з паразитуванням на близькоспоріднених видах);
 • зелені (назви водоростей цього типу: хламідомонада, улотрікс);
 • харові (спірогіра, хлорела);
 • охрофітові, в тому числі бурі водорості, до яких відноситься ламінарія;
 • діатомові;
 • криптофітові;
 • гаптофітові.

Подібності та відмінності

Попри всю різноманітність і різнорідність групи, водорості мають і спільні риси — наявність хлорофілу і фотоавтотрофний вид харчування. У свою чергу, багатоклітинних водоростей об’єднують такі ознаки:

 • відсутність яскраво вираженої провідної системи;
 • схильність до проживання у вологих умовах і водному середовищі;
 • відсутність покривної оболонки;
 • відсутність чіткого поділу тіла на окремі органи.

Деякі різновиди водоростей виділяються із загальної маси здатністю до гетеротрофії (спосіб харчування організму, коли їжею є вже готові органічні об’єкти) або до осмотрофії (властивість клітинної мембрани пропускати поживні речовини).

Також є водоростеві організми, здатні захоплювати поживні речовини через клітинний рот (зокрема, евгленові, динофітові водорості).

Будова клітин

Клітини водоростей мають типову будову: зовні клітина покрита клітинною оболонкою і клітинною стінкою. Причому стінка знаходиться зовні цитоплазматичної мембрани. В якості структурних компонентів клітинна стінка містить найчастіше целюлозу, а аморфний матрикс представлений пектиновими або агароподобнимі речовинами.

Будова клітин водоростей

Водорослева клітина містить хлоропласти – особливі структури, що містять фотосинтезуючий пігмент. Для його утворення важлива наявність природного світла.

Є в цитоплазмі клітин і включення, що містять надлишки продуктів фотосинтезу (крохмаль, глікоген, ліпіди).

Водорості сильно відрізняються зовні. Виділяються кілька основних типів організації тіла:

 • Амебоїдний. Особливістю даного типу є відсутність твердої клітинної оболонки, що робить можливою істотну деформацію тіла. Такі організми здатні до своєрідних пересувань за рахунок зміни форми. Швидкість у них досить низька.
 • Монадний. Як правило, це одноклітинні водорості, що характеризуються постійною формою тіла. Їх особливістю є наявність джгутиків.
 • Коккоїдний тип. Це одноклітинні організми, які не мають органоїдів, що сприяють пересуванню, і не здатні змінювати форму тіла. Клітинна стінка, як правило, потовщена, може мати вирости і пори. Такі водорості схильні до утворення колоній. Деякі різновиди здатні до пересування шляхом виділення слизу.
 • Пальмеллоїдний. Тіло таких організмів досить велике, має постійну форму. Особливістю таких організмів є здатність до прикріплення до якого-небудь субстрату. Як правило, це утворення з декількох коковидних клітин, об’єднаних загальною слизової масою, хоча самі клітини між собою ніяк не скріплені.
 • Нитчастий. Клітини об’єднані, утворюючи ланцюжки або нитки, які можуть бути простими або розгалужуються. Їх нитки знаходяться у вільному плаванні в товщі води або можуть прикріплятися до субстрату. Вони можуть об’єднуватися і в колонії, які будуть рости дифузним (діляться всі клітини, що входять до складу нитки), інтеркалярним (зона росту при цьому розташовується в середині), апікальним (шляхом розмноження клітин, розташованих на закінченнях ниток) або базальним (зона росту розташовується біля основи тіла водорослевого організму) способами.
 • Різнонитчастий. Схема будови такої колонії водоростей містить дві системи ниток. Одна стелиться по субстрату, прикріплюється до нього і має горизонтальне положення. Друга являє собою систему вертикальних ниток, що відходять від стелеться. Системи ниток в цьому випадку мають різні функції: горизонтальні виконують функцію опори, вертикальні — асиміляції.
 • Пластинчастий. Тіло організму в цьому випадку має форму пластинки, що складається з одного або декількох клітинних шарів. Іноді такий організм може набувати порожнисте всередині трубчасте будова.
 • Сифональний. Такий тип ще називають неклітинним, оскільки клітинні перегородки у таких організмів відсутні. Тіло водорості в цих випадках нагадує одну велику клітину, що містить кілька ядер.
 • Харофітний. Такі організми складаються з великого втечі, що має багатоклітинну будову, і відходять від нього гілок.
 • Сарциноїдний. Колонія в цьому випадку виникає в результаті поділу однієї вихідної клітини і являє собою групу водоростевих клітин, укладену в оболонку материнської клітини. Покриття досить еластичне і має властивість розтягуватися.
 • Псевдопаренхиматозний. Тіло організму утворюється в результаті злипання і зрощення розгалужених ниток.

Продовження роду

Водорості можуть розмножуватися трьома способами: все залежить від виду. Можливо вегетативне, безстатеве і статеве розмноження.

В цьому випадку можливо як просте поділ організму, що має багатоклітинну будову, на кілька частин, так і поділ за допомогою спеціально призначених для цього органів. Саме так, наприклад, відбувається розмноження у бурих водоростей, що мають спеціальні виводкові гілочки.

Вегетативний спосіб розмноження

Розмноження водоростей відбувається через суперечки. Вони призначені для передачі генетичного матеріалу. У водоростей бувають:

 • рухливі зооспори;
 • нерухомі апланоспори.

З їх допомогою і відбувається безстатеве розмноження організмів.

Статевий шлях

Визначальним етапом цього типу розмноження є злиття двох клітин – гаметів. Коротко про варіанти статевого розмноження водорослевих організмів:

 • Ізогамія. Обидві гамети в цьому випадку рухливі і мають однакові розміри і конфігурацію.
 • Гетерогамія. Обидві гамети мають рухливістю і мають однакову форму. Розміри клітин при цьому різні.
 • Оогамія. Характеристика цього способу полягає в тому, що яйцеклітина, що має великі розміри і не володіє здатністю пересуватися, зливається з рухомим, що має невеликі розміри, сперматозоїдом.

Значення

Деякі різновиди водоростевих організмів використовуються в галузях промисловості. Зокрема, водорості агар-агар застосовуються в харчовій промисловості, а також у фармакології. Використовують агар-агар і мікробіологи: він є одним з компонентів поживних середовищ для мікроорганізмів.

Існують і види підводних рослин, з яких люди навчилися отримувати специфічні речовини, здатні пригнічувати реплікацію вірусу ВІЛ.

Внаслідок вмісту великої кількості корисних мікроелементів деякі види є компонентами комбікорму для сільськогосподарських тварин.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Стафілокок